Samverkan och finansiellt stöd

När en aktör gör något i samverkan med Tillväxtverket såsom ett seminarium eller har fått finansiellt stöd från Tillväxtverket finns det speciella logotyper som ska användas.

Vår logotyp finns i tre färger - blå, grön och lila. Dessa är likvärdiga.

  • I första hand ska logotypen med svart text användas.
  • Det finns en variant med färgad symbol och vit text som ska användas i andra hand. Till exempel om bakgrunden är så mörk att den svarta texten inte syns. Om du vill använda logotypen med färgad symbol och vit text, mejla kommunikation@tillvaxtverket.se.
  • Om det inte går att använda en logotyp i någon av våra färger, så finns även en negativ (vit) variant. Den får användas efter godkännande från Kommunikations­enheten. Kontakta kommunikation@tillvaxtverket.se så får du hjälp med det.
  • Alla logotyper har en frizon inlagd för att inte andra element ska komma för nära logotypen.

Logotyp för olika typer av samarbete

Tillväxtverkets logotyp i blått.
Tillväxtverkets logga i lila.
Tillväxtverkets logotyp i grönt

Logotyp vid finansiellt stöd

Tillväxtverkets logotyp i blått
Tillväxtverkets logotyp i lila
Tillväxtverkets logotyp i grönt.

Logotyp vid finansiellt stöd - engelska

Tillväxtverkets logotyp i blått. På engelska

Spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.