Samverkan och finansiellt stöd

När en aktör gör något i samverkan med Tillväxtverket såsom ett seminarium eller har fått finansiellt stöd från Tillväxtverket finns det speciella logotyper som ska användas.

Vår logotyp finns i tre färger - blå, grön och lila. Dessa är likvärdiga.

  • I första hand ska logotypen med svart text användas.
  • Det finns en variant med färgad symbol och vit text som ska användas i andra hand. Till exempel om bakgrunden är så mörk att den svarta texten inte syns.
  • Om det inte går att använda en logotyp i någon av våra färger, så finns även en negativ (vit) variant. Den får endast användas i undantagsfall. Är du osäker på om du kan använda logotypen? Kontakta kommunikation@tillvaxtverket.se
  • Alla logotyper har en frizon inlagd för att inte andra element ska komma för nära logotypen.

Logotyp för olika typer av samarbete

Tillväxtverkets logotyp i blått.
Tillväxtverkets logga i lila.
Tillväxtverkets logotyp i grönt

Logotyp vid finansiellt stöd

Tillväxtverkets logotyp i blått
Tillväxtverkets logotyp i lila
Tillväxtverkets logotyp i grönt.

Logotyp vid finansiellt stöd - engelska

Tillväxtverkets logotyp i blått. På engelska

Negativ logotyp

Den negativa loggan får endast används i exeptionella undantagsfall. Till exempel om vår logotyp visas i ett sammanhang tillsammans med andra logotyper som är vita. Eller om bakgrunden är så pass mörk att det inte fungerar med någon anna logotyp.

Är du osäker på om du kan använda den negativa logotypen? Kontakta kommunikation@tillvaxtverket.se

Logotyp vid finasiellt stöd

Logotyp vid samarbete

Spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.