Aktuellt från Tillväxtverket

 • MA70931.jpg

  Fokus på handläggningstider och service hos nio myndigheter

  Nio myndigheter har i uppdrag av regeringen att följa upp handläggningstider, bemötande och service för företag. Nu har Tillväxtverket fått en första lägesbild av arbetet som ska pågå till 2029.
  Förenkling
 • En man cyklar på en mountainbike

  Mountainbikeleder stor besöksmagnet

  Intresset för att cykla mountainbike i naturen är stort och fortsätter att växa, både som friluftsaktivitet och reseanledning. Sverige har en fantastisk potential att locka inte bara nationella utan ä...
  Turism
 • Två personer står på en perrrong

  Samordning viktigt för mer hållbart turistresande

  Det behövs mer kunskap om hur turister reser i Sverige för att kunna utveckla det svenska transportsystemet. Utvecklingen behöver också ske utifrån ett helhetsperspektiv, där alla aktörer samverkar fö...
  Turism
 • Människor sträcker händerna mot himlen i kvällsljuset

  Europa i min region 2-12 maj 2023

  Under två veckor öppnar EU-finansierade projekt portarna för alla intresserade. Du kan besöka seminarier, utställningar, utbildningar eller andra verksamheter som finns delvis tack vare EU-pengar. Du ...
  Miljö och klimat, Samhällsplanering
 • Man ler mot kameran efter att ha handlat i en gårdsbutik

  Anmäl dig till Landsbygdsveckan – fler än 85 arrangemang över hela landet!

  Landsbygdsveckan äger rum för första gången den 2-7 maj 2023. Intresset från arrangörer har varit stort och programmet rymmer fler än 85 arrangemang. Med arrangörer från Sjulsmark i Norrbotten till Kl...
  Landsbygder
 • Kvinna pekar på en dator för två andra personer

  Europa i min region hjälper EU-projekten att synas

  Vad går våra EU-pengar till? Det är inte alltid helt lätt att förstå. Finansieringen finns i många olika verksamheter och insatserna kan se olika ut. Kampanjen Europa i min region gör ett försök att v...
 • Två kvinnor och en man bär på skidor.

  Film om turism och besöksnäring och dess betydelse för Sverige

  Turism och besöksnäring skapar attraktiva platser, tillväxt och jobb över hela landet. Tillväxtverket och Svensk Turism har tagit fram en film som ger en översikt av vad turism och besöksnäring är och...
  Turism
 • Bild på stugor vid vatten

  13 platser visar vägen för hållbar platsutveckling

  Hur arbetar man med hållbar platsutveckling i praktiken? Vilka processer, arbetssätt och metoder kan användas och vilka förutsättningar behövs för att lyckas? Nu finns lärande exempel på platser som k...
  Turism
 • bild trender och tillstånd.jpg

  Hållbar regional utveckling kräver helhetsperspektiv

  En hållbar regional utveckling kräver ett ökat helhetsperspektiv. Miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter behöver hanteras samtidigt. Kanske är det bättre att eftersträva hållbar regional förbät...
  Digitalisering, Landsbygder, Service
 • Elisabeth Backteman, generaldirektör Tillväxtverket, Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket och Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket.

  Nu drar arbetet med livsmedelsstrategin 2.0 igång

  Tisdag 7 februari stod landsbygdsminister Peter Kullgren värd för en kick off för Livsmedelsstrategi 2.0. Över 80 företrädare från livsmedelssektorns alla delar – från jord till bord – var inbjudna.
  Livsmedel
 • Kollegor på kontor.

  Hej och välkommen till nya tillvaxtverket.se!

  Vi har en ny webbplats med finansiering och kunskap i fokus − som lyfter fram det som du som besökare efterfrågar mest. Vi vill hjälpa dig att hitta det du söker enkelt och snabbt.
 • Tre kvinnor och en man sitter framför en storbildskärm där det står Rekrytera snabbt och hållbart

  Hur går man från 480 till 1300 anställda under en pandemi?

  Korttidsuppdraget har fört med sig många lärdomar som vi på Tillväxtverket vill dela med oss av. En av dem är hur vi snabbt lyckats rekrytera och introducera många nya medarbetare på kort tid. Den 23 ...
  Rätt kompetens
 • Porträtt på Mirja Lilja Hagsjö, vd på Pater Noster. Hon håller blommor i handen och ler.

  Stora Turism­priset 2022

  Årets vinnare av Stora Turismpriset har på kort tid etablerat ett nytt internationellt resmål i Sverige. Pater Noster fick idag ta emot priset på 100 000 kronor som delades ut på Vasateatern i Stockho...
  Turism
 • En drönare åker över ett fält

  Framtidsspaningar om livsmedel och konkurrenskraft

  Vill du få en inblick i hur nuläget för den svenska livsmedelssektorn ser ut? Och veta mer om vårt pågående arbete inom livsmedelsstrategin? Då kan du ta del av våra seminarier!
 • Enklare riskklassning av livsmedelsverksamheter

  Projektet FörRätt tar fram nationella standarder för e-tjänster för omklassning och anmälan av livsmedelsverksamheter med anledning av den nya riskklassningsmodellen som införs 2024.
  Livsmedel
 • Stärkt tillväxt i livsmedelskedjan genom sjömat och växtbaserat

  Sweden Food Arena presentar en unik kartläggning som belyser behovet av innovation och forskning i två separata värdekedjor, sjömat och växtbaserat.
  Livsmedel
 • Porträtt Thommy Backner

  Nya lösningar för en förbättrad kompetensförsörjning

  Att hitta personal har länge varit en utmaning för företagen i hotell- och restaurangbranschen. Under pandemin försvann dessutom många erfarna medarbetare. Ökad digitalisering, automatiserade tjänster...
  Turism
 • Jordglob

  Årets exportregion

  Norrbotten är årets exportregion 2022. Regeringen delar ut priset Årets exportregion som ett led i arbetet med att öka exporten från hela landet. Tillväxtverket nominerar regioner till priset.
  Exportsamverkan
 • Ny tjänst underlättar för svenska livsmedelsföretag

  Den nya tjänsten bygger på att data hämtas från olika myndigheter och samlas på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. Först ut att få tillgång till tjänsten är företagare som vill starta v...
  Förenkling, Livsmedel