​​​Ny utlysning ska stärka ekosystemet för halvledare i hela Sverige

Halvledare är ett av världens viktigaste produktområden. Sveriges företag drabbades hårt av bristen under coronapandemin. Nu satsar EU på ökad produktion av halvledare genom mångmiljardsatsningen European Chips Act. Snart öppnar Tillväxtverket och EU:s regionalfond en utlysning som ska stärka den svenska halvledarsektorn.

Halvledare
Tim Brooks

Tim Brooks

Sverige har forsknings- och produktionskompetens i internationell toppklass inom flera områden för halvledare. Det gäller bland annat utgångsmaterial för kraftelektronik och komponenter för kvantdatorer. Efterfrågan på kraftelektronik ökar stort med anledning av elektrifieringen av fordonsbranschen och utbyggnaden av grön energi i smarta elnät. I Sverige utvecklas också material för 6G telekom.

Men trots Sveriges framstående position på området är landets halvledarsektor relativt anonym.

– Halvledare är en kunskapsintensiv sektor där Sverige har världsledande kompetens. Nu behövs en kraftsamling och en gemensam mobilisering för att vidareutveckla Sveriges position när andra länder storsatsar. För att lyckas med detta, och att skapa tillväxt i branschen, krävs ett starkt svenskt ekosystem. Vi behöver knyta samman de starkt specialiserade kompetenser som finns i många delar av landet. Den här utlysningen bidrar till det, säger Tim Brooks, chef för avdelningen Företag.

Vi behöver knyta samman de starkt specialiserade kompetenser som finns i många delar av landet. Den här utlysningen bidrar till det.

Kristina Zetterström

Kristina Zetterström

Kan stimulera tillväxt i hela landet

Utlysningen kommer ut på Tillväxtverkets sida för finansiering Länk till annan webbplats. i april och öppnar inom alla nio regionalfondsprogram. Arbetet genomförs i samarbete med Sveriges alla regioner och Vinnova bidrar till mobiliseringen med sina nätverk och kopplingar till forskningen.

– Halvledarteknik är en av de mest dynamiska och växande sektorerna inom den globala teknologiindustrin. Genom att samla och utveckla våra regionala kompetenser inom området kan vi skapa en konkurrenskraftig halvledarindustri. Att utveckla ett ekosystem för halvledare i Sverige är inte bara viktigt för att stärka landets försörjningskedjor, det kan också bidra till en mer hållbar regional utveckling och stimulera tillväxten i olika delar av landet, säger Kristina Zetterström, chef för avdelningen Regioner.

De projekt som beviljas finansiering i utlysningen ska bidra till att stärka och knyta samman de kompetenser och noder som finns inom halvledarsektorn i Sverige. Aktörer i hela landet kan söka pengarna.

Tillväxtverket har kartlagt svenska halvledarsektorn och analyserat hur Sveriges bäst drar nytta av och genomför europeiska halvledarakten (European chips act).

Vad är en halvledare?

En viktig komponent i bland annat datorer, vitvaror, mobiler och elektrifierade fordon. Halvledare är avgörande för digitalisering, elektrifiering och en kritisk komponent för att klara klimatomställningen. En halvledare är ett mellanting mellan en isolator (som utesluter strömledning) och en ledare (som leder ström). Halvledaren gör det möjligt att styra strömtillförseln.

Om utlysningen

Vem kan söka?
Universitet, forskningsinstitut, innovationsmiljöer, regionala och nationella aktörer i företagsfrämjande systemet med flera.

Vad kan ni söka för?
Utlysningen kan till exempel stödja projekt som fokuserar på tekniköverföring, kapacitetsuppbyggnad och forskning till underleverantörer i den globala halvledarsektorn. Det kan också handla om etablering av nya affärsmodeller och partnerskap eller insatser för att öka kunskapen i startups och små och medelstora företag.

Datum
12 augusti - utlysningen öppnar
13 september - utlysningen stänger.