Halvledaraktens tillämpning i Sverige

Covid-19 pandemin ledde till en global brist på halvledare och halvledar-komponenter. Till följd av detta har flera länder introducerat åtgärder för att säkra inhemsk produktion. EU introducerade därför lagstiftningen ”European Chips Act”.

Tillväxtverket fick i regleringsbrevet för 2023 i uppdrag att både stödja Regeringskansliet under förhandlingsarbetet med halvledarakten och förbereda förordningens tillämpning i Sverige. Den 26 oktober 2023 lämnade Tillväxtverket rapporten ”Halvledaraktens tillämpning i Sverige” till Regeringskansliet. För vidare spridning av de slutsatser som där presenterades sammanställdes denna förkortade version av rapporten.

Se den kompletta rapporten för detaljer kring påverkan på existerande regler och förordningar kring statsstöd samt en detaljerad beskrivning av halvledarakten.

Sammanfattning

Tillväxtverket har kartlagt svenska halvledarsektorn och analyserat halvledarakten för att undersöka hur Sverige bäst drar nytta av och genomför europeiska halvledarakten, European Chips Act, i rapporten Halvledaraktens tillämpning i Sverige.

Halvledare, Semiconductors eller Chips på engelska, är nyckelprodukter i allt från mobiler till elbilar och solpaneler. Utan halvledare kan vi inte klara klimatkrisen. Under Covid-19 pandemin uppstod en brist på dessa varor vilket fick allvarliga globala konsekvenser.

Sverige har forskningskompetens och produktionskunskap i internationell toppklass inom exempelvis kraftelektronik och kvantdatorer, bland annat tack vare tidigare satsningar gjorda under 80- och 90-talen. Trots detta är Sveriges halvledarsektor relativt anonym.

Sverige har i och med den europeiska halvledarakten möjligheten att ta en nischad och viktig position inom det europeiska halvledar-ekosystemet. Inom mobil kommunikation, elektrifierade tunga fordon, smart elförsörjning, försvarsindustrin och kvantdatorteknik kan vi behålla vår ledande roll. Nischad halvledarproduktion kan komplettera den framstående forskning Sverige har.

Kontakt

Björn Langbeck

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Julius Rosenlund

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Leo Jansson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Halvledaraktens tillämpning i Sverige - kortversion

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0473
ISBN:
978-91-89730-60-1
Årtal:
2024