Sociala medier

Tillväxtverket är aktiva på Facebook och LinkedIn. I våra kanaler ska alla känna sig välkomna att kommentera. Därför tar vi aktivt ansvar för att diskussionerna i kommentarsfältet håller god ton, är konstruktiva och sakliga. Mellan 09.00 – 16.30 på vardagar besvarar vi frågor. Vi kommentarer inte enskilda ärenden.

Hantering av kommentarer i sociala medier

För en öppen och givande dialog ber vi dig att använda en god ton och ett respektfullt språk. Kommentarer som:

  • innehåller spam, reklam och marknadsföring för företag, organisationer, tjänster eller produkter är inte tillåtet och kommer att tas bort,
  • innehåller känsliga personuppgifter eller som inkräktar på den personliga integriteten tar vi bort med hänvisning till dataskyddsförordningen,
  • innehåller information som omfattas av sekretess tas bort,
  • är grovt kränkande, diskriminerande, innehåller personangrepp eller uppmanar till brott tas omedelbart bort,
  • innehåller grova hot och uppmaningar till brott rapporteras till polisen.

Tillväxtverket omfattas av offentlighetsprincipen. Våra inlägg och kommentarer från användare är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Om en uppgift anses vara sekretessbelagd lämnas den inte ut.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Som myndighet får Tillväxtverket behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att arbeta effektivt med uppdrag.

Här finns vi i sociala medier: