Tillsammans stärker vi förutsättningarna för kvinnors företagande

Den 8 mars fick Tillväxtverket ett nytt regeringsuppdrag inom kvinnors företagande. Uppdraget syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnors entreprenörskap, ägande, och företagande i Sverige.

En kvinna

Det nya uppdraget bygger vidare på kunskapsunderlag, slutsatser och bedömningar i Tillväxtverkets tidigare uppdrag Kvinnors företagande. Inom ramen för uppdraget undersökte vi vad som har gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande, vad forskningen och kunskapen pekar på för hinder som rör kvinnors företagande och vad som behövs framåt.

- Med en ökad variation av företag och företagare inom olika branscher stärks Sveriges konkurrenskraft. Därför är vi är glada över att återigen få förtroendet att driva insatser för kvinnors företagande genom ytterligare ett regeringsuppdrag. Det nya uppdraget ger förutsättningar för långsiktiga policyåtgärder som sträcker sig över flera politikområden. Vi ser fram emot att genomföra uppdraget i samverkan med berörda myndigheter, främjande aktörer, forskare och entreprenörer, säger Lejla Babajic Löfgren, uppdragsledare på Tillväxtverket.

Inom ramen för det nya uppdraget ska Tillväxtverket från 2024 – 2026:

  • Genomföra insatser som främjar unga kvinnors entreprenörskap.
  • Genomföra kunskapshöjande insatser för att underlätta och förbättra förutsättningarna för små företag att delta i offentliga upphandlingar.
  • Genomföra insatser som stimulerar unga kvinnors entreprenörskap.
  • Utveckla metoder för att ta fram statistik med fokus på kvinnors ägande.
  • Genomföra kunskapshöjande insatser gällande finansieringsmöjligheter.
  • Arrangera evenemang i anslutning till internationella kvinnodagen 2025 och 2026 med syfte att uppmärksamma kvinnors entreprenörskap.

Uppdraget kommer att ske i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Skolverket och Upphandlingsmyndigheten.

- Vi på Jämställdhetsmyndigheten menar att det är viktigt att arbeta med hinder på flera olika nivåer. Undanröja hinder på strukturell och organisatorisk nivå är viktiga förutsättningar för att skapa jämställda förutsättningar för kvinnligt företagande och entreprenörskap, såväl som att motverka normer om kön, som hindrar kvinnligt entreprenörskap, säger Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

För att främja unga kvinnors entreprenörskap har Skolverket en viktig roll inom uppdraget.

- Skolan har en viktig roll för att stärka förutsättningar för entreprenörskap och företagande i allmänhet och för flickor i synnerhet. Normer och stereotypa attityder sätter sig tidigt hos eleverna och här har skolan uppdraget att uppmuntra elever att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Det gäller självklart också synen på vem som kan bli entreprenör och företagare, säger Carina Hafrén, Undervisningsråd, Skolverket.

För att förutsättningarna ska stärkas genom offentlig upphandling krävs generella åtgärder för att företag ska vilja, kunna och ha möjlighet att göra affärer med offentliga köpare. Här har Upphandlingsmyndigheten ett viktigt uppdrag.

- Vi har nyligen analyserat vad som krävs för att fler företag, både små och stora, ska kunna delta i offentliga affärer. I år har vi startat ett nytt näringslivsråd där olika branschorganisationer träffas och delar insikter och erfarenheter med varandra. Näringslivsrådet kan vara ett viktigt verktyg för att underlätta och förbättra förutsättningarna för fler små företag att delta i offentliga affärer, säger Charlotta Palmgren strateg som jobbar med Hållbara offentliga affärer vid Upphandlingsmyndigheten.

Tillväxtverket ska delredovisa uppdraget senast den 17 april 2026. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet, senast den 15 februari 2027.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se