Årets exportregion

Norrbotten är årets exportregion 2022. Regeringen delar ut priset Årets exportregion som ett led i arbetet med att öka exporten från hela landet. Tillväxtverket nominerar regioner till priset.

Jordglob

Regeringen vill uppmärksamma regioner som har skapat framgångsrik samverkan mellan regionala aktörer och regioner som skapat bättre förutsättningar för företag att lyckas i sina exportansträngningar. Tillväxtverket tar fram regional exportstatistik och nominerar tre regioner till priset.

Norrbotten är Årets exportregion 2022

  • Uppvisar den största ökningen (80 %) av varuexportvärdet i företag bland samtliga 21 regioner under perioden 2016-2021 och det fjärde högsta antalet deltagande företag i regionala exportsamverkande insatser.
  • Utmärks av ett aktivt partnerskap i regional exportsamverkan under ledning av Norrbottens Handelskammare​.
  • Arbetar strategiskt med exportsamverkan genom flera internationella samarbeten finansierade av såväl EU som nationella myndigheter, exempelvis inom Triple I​.

Norrbotten har ett väl utvecklat samarbete mellan exportfrämjande aktörer i regionen och når årligen ett stort antal små och medelstora företag.

Företagen i Norrbotten har haft en mycket positiv utveckling av varuexporten mellan 2016 och 2021. Under den perioden har varuexporten ökat från 25 000 kr till 44 000 kr per invånare, med en viss nedgång under pandemiåret 2020. Sammantaget en ökning med 80 procent.

Norrbotten är en expansiv region med stora aktuella investeringar och företagsetableringar. Regionen arbetar aktivt med smart specialisering och har under året startat nya export- och investeringsprojekt, som ska stärka näringslivets internationalisering med inriktning mot smarta hållbara samhällen.

Regeringens vinnarmotivering löd:

"Trots att Norrbotten är en stor region med långa avstånd och relativt liten befolkning så har regionen lyckats exceptionellt bra med sitt exportfrämjande. En sann förebild för andra. Företagen i Norrbotten lyckades till och med öka exporten under pandemiåren 2019-2021. Regionen har, trots att man varit sist ut med att forma en regional exportsamverkan, inte bara uppvisat ett starkt samarbete mellan olika lokala aktörer utan även verkat över gränserna med motparter i Finland och Norge."

Övriga finalister var Skåne och Uppsala

Jennika Gill Noltorp från Region Skåne beskriver den mångfald av exportföretag som finns i Skåne inom foodtech, spelutveckling och tillverkningsindustrin. Exportsamverkan i regionen präglas av ett aktivt arbete med affärsutvecklingscheckar och en medvetenhet kring hållbarhet som konkurrensfaktor.

Skåne:

  • Uppvisar den tredje största ökningen (30 %) av tjänsteexportvärdet bland samtliga 21 regioner och den fjärde största ökningen (23 %) av antalet varuexporterande företag mellan 2016-2021. Under 2021 hade Skåne det tredje högsta antalet deltagande företag i exportsamverkande insatser.
  • Utmärks av en väl utvecklad och aktiv exportsamverkan.
  • Partnerskapet har utvecklat en fungerande modell där affärutvecklingscheckar ingår​.

Uppsala

Linus Andersson från Almi och Erik Asplund, från Region Uppsala berättar om akademinära exportsamverkan. Många av exportföretagen i Uppsala verkar inom Life Science, men det finns även en bredd av industrikluster. I filmen lyfts testbädden Testa Center och arbetet som görs med hållbarhet och Agenda 2030.

Uppsala:

  • Uppvisar den största ökningen (31 %) av antalet varuexporterande företag bland samtliga 21 regioner under perioden 2016–2021 och även det högsta antalet deltagande företag i regionala exportsamverkande insatser.
  • Utmärks av en strategisk samverkan i ett brett partnerskap som inkluderar fler organisationer än de utpekade aktörerna​.
  • Ligger i framkant när det gäller beslut om affärsutvecklingscheckar.

Årets exportsuccé

Regeringen delade även ut priset Årets exportsuccé till företag som har visat exportutveckling, innovationsrikedom och bidragit till en synlighet för Sverige. Tre viktiga ingredienser för hållbar tillväxt och för att skapa jobb i hela landet. Företaget Nordic Biomarker blev Årets exportsuccé.

Regeringens exportpriser

Priserna uppmärksammar regioner och företag som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för svensk export under det gångna året och ska främja svensk export och uppmuntra företag – särskilt små och medelstora – att exportera. Priset Årets exportregion ska också uppmärksamma regioner som framgångsrikt samverkar mellan regionala aktörer och skapat bättre förutsättningar för företag att lyckas i sina exportansträngningar, och därigenom bidragit till ökad tillväxt och jobbskapande.

Regional exportsamverkan

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Därför samarbetar vi regionalt kring export. Regional exportsamverkan säkerställer ett samlat och tillgängligt erbjudande till företag i hela Sverige. Genom ökat samarbete mellan aktörer inom regional exportsamverkan kan de mindre företagens internationaliseringsbehov bättre mötas.

Regional exportsamverkan