Vad resulterade Regionalfondens finansiering i mellan 2014 och 2020?

EU delar in sin finansiering i sjuårsperioder och nu är snart den förra så kallade programperioden till ända. Vad har pengarna resulterat i? Hur agerade fonden under pandemin? Och vad har hänt inom områden som miljö och klimat, forskning och innovation eller digitalisering?

två kvinnor arbetar vid ett papper.

Mellan 2014 och 2020 investerades 8 miljarder euro i Sverige. Pengar som gick till hållbar regional utveckling och sysselsättning i hela landet.

Den förra proggramperioden var på pappret slut 2020. Men att säga att resultaten stannar vid 2020 är fel. Många projekt avslutades inte förrän 2023, då programperioden 2021-2027 redan var i rullning.

Nu närmar sig programperioden 2014-2020 sitt slut på riktigt och innan sommaren har alla siffror sammanställts. Men redan nu, lagom till Europadagen och med ett stundande Europaparlamentsval runt knuten, finns det all anledning att se tillbaka på vad pengarna har gjort och gett.

Åtta miljarder och över tusen projekt

Under programperioden 2014–2020 har över tusen projekt genomförts och åtta miljarder kronor har investerats. Till det kommer medfinansiering av svenska aktörer och resulterar i att omkring 20 miljarder kronor har cirkulerat i landet. Pengarna har bidragit till strukturförändringar och värdefulla insatser som annars kanske inte hade kunnat genomföras.

Linnea Hagblom

Linnea Hagblom

– Styrkan med Regionalfonden är de strukturförändrande insatserna, inom allt ifrån spetsforskning till breda insatser för att ta de första stegen åt rätt håll. Vi har små och medelstora företag i fokus, det är där jobben skapas och vi kan stärka ett hållbart näringsliv i hela landet, säger Linnea Hagblom, ansvarig för Regionalfonden i Västsverige.

Pengarna som investerades i Sverige under 2014-2020 har placerats inom områdena:

  • Forskning och innovation
  • Digitalisering och bredband
  • Miljö och klimat
  • Kompetensförsörjning
  • Transporter och resande
  • Företag och näringsliv

Här kan du läsa om några av alla de projekt i Sverige som har fått finansiering av EU:s regionalfond:

Fler resultat från 2014-2020 är på väg

Vill du veta mer om vad Regionalfondens pengar 2014-2020 har gått till? I slutet av maj kommer tre rapporter om vad tre av våra EU-program i mellersta Sverige har åstadkommit under programperioden.

Om Regionalfonden

EU:s regionalfond ska bidra till att det finns samma förutsättningar att leva i alla Sveriges regioner. Regionalfonden ska stärka regionernas konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt.

Under 2014-2020 investerade fonden drygt 8 miljarder kronor till över 1000 projekt i hela Sverige.