Så har EU:s regionalfond investerat för digitalisering 2014-2020

Digitaliseringen av samhället pågår på alla plan. Men för att lyckas fullt ut krävs nytänkande och gemensamma insatser. Med hjälp av finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionalfonden har kommuner, regioner och företag i Sverige kunnat genomföra många värdefulla projekt inom områdena miljö och klimat, digitalisering samt forskning och innovation.

Den här artikeln ingår i en artikelserie om resultat av EU:s regionalfond från 2014-2020.

En man åker skoter bland många renar

Idag krävs många mil skoteråkning för renskötare för att lokalisera renarna och reka terrängen. För att minska de fossila utsläppen undersöker man nu om drönare, försedda med IR-kameror, i stället kan lösa uppgiften. Detta sker inom EU-projektet "Test av ny teknik".

Under programperioden 2014–2020 har över 1 000 projekt genomförts och åtta miljarder kronor har investerats. En stor del av projekten har genomförts inom digitalisering som har bidragit till viktiga strukturförändringar och värdefulla insatser. Så, vad har EU:s finansiering bidragit till?

Bättre vård och kommunala tjänster

I dag är vi vana att sköta myndighetsärenden digitalt, som att ansöka om vabb eller föräldrapenning med mobilt bank-id. Nu arbetar nio kommuner i Mellersta Norrland med att utöka sitt utbud av digitala tjänster i projektet eSamverkan, för att göra tillgängligheten bättre för medborgarna. Till exempel kan man nu ansöka om bygglov eller försörjningsstöd samt skaffa bibliotekskort eller beställa specialkost – helt digitalt och automatiskt.

I kommuner på landsbygden är det sämre tillgång till högteknologiska diagnosinstrument i vården än i tätorter. Detta medför att många får fel behandling när de söker vård. Detta vill man i projektet Medicinska teknikbiobanken i Övre Norrland ändra på. Genom virtuella hälsorum kan nu medborgare via videolänk få snabb hjälp med att göra undersökningar eller ta prover, och de slipper långa resvägar.

Utvecklad besöksnäring genom digitala tjänster

Som turist och besökare i dag beställer och bokar du det mesta via internet, allt från hotellrum till guidade visningar och restaurangbesök. Som aktör inom besöksnäringen behöver du därför hänga med i utvecklingen, för att klara dig i den internationella konkurrensen. Genom projektet Digital Destinationsutveckling får företagen i Sörmland hjälp att använda digitala tjänster i sin verksamhet – genom rådgivning och utbildning.

För att utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt har man i Gävleborg, Dalarna och Värmlands län tagit fram appen Ways2go. Där kan företag inom branschen utveckla sitt hållbarhetsarbete genom konkreta tips och checklistor – som ett slags spel. Det gör arbetet med hållbarhet enklare, för mindre företag som ofta har fullt upp med sin kärnverksamhet.

Smarta verktyg för att utveckla skogsbruk och renskötsel

De svenska skogarna är världskända, både för sin skönhet och sitt virke. För att skogsbruket ska ske på ett hållbart sätt, både för miljön och för skogsmaskinförarna, satsar man nu i projektet SMART innovation på att ta fram framtidens smarta skogsmaskiner. I testbäddar samarbetar forskare med företag med att utveckla exempelvis VR-kameror, som visar realistiska upplevelser av stora maskiner som arbetar i skogen.

Skogsavverkning

Idag krävs många mil skoteråkning för renskötare för att lokalisera renarna och reka terrängen. För att minska de fossila utsläppen undersöker man nu om drönare, försedda med IR-kameror, i stället kan lösa uppgiften. Detta sker inom projektet Test av ny teknik inom den dagliga renskötseln för att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten och man hoppas på sikt att drönarna även kan användas för att effektivisera andra gröna näringar, som skogsbruk och jordbruk.

Det här är bara ett axplock av alla de projekt som genomförts och vad de resulterat i – ett litet nedslag i en stor omvandling. Tillsammans kan vi höja levnadsstandarden och minska skillnaderna i Sveriges regioner.

Om Regionalfonden

EU:s regionalfond ska bidra till att det finns samma förutsättningar att leva i alla Sveriges regioner. Regionalfonden ska stärka regionernas konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt.