Projektbanken

Vår projektbank är en förteckning över alla projekt som beviljats stöd. Både med nationell finansiering eller genom EU-finansiering.

I Projektbanken kan du se vilka projekt som beviljats stöd, hur mycket och läsa mer om varje projekt.