Vilket programområde tillhör vi?

Regionalfonden omfattar nio program, varav ett program är nationellt och övriga är indelade i åtta geografiska områden.

För musen över länet så får du upp information för respektive programområde.

Övre Norrland

I programområdet ingår Västerbottens och Norrbottens län. Här finns även insatser för Fonden för en rättvis omställning.

Mellersta Norrland

I programområdet ingår Jämtlands och Västernorrlands län.

Norra Mellansverige

I programområdet ingår Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Östra Mellansverige

I programområdet ingår Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län.

Stockholm

I programområdet ingår Stockholms län.

Småland och Öarna

I programområdet ingår Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Här finns även insatser för Fonden för en rättvis omställning.

Skåne-Blekinge

I programområdet ingår Skåne och Blekinge län.

Västsverige

I programområdet ingår Västra Götalands och Hallands län.

Interreg Sverige-Norge

I tillägg till dessa program finns även Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak som verkar över gränserna i Skandinavien. Här finns möjlighet för svenskar, norrmän och danskar att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Vad är ett programområde?

Ett programområde inom Regionalfonden är en geografisk region eller ett område med en gemensam utmaning eller målsättning, och som har ett specifikt program för att möta dessa utmaningar och uppnå målen.

Programområdena definieras av EU och medlemsstaterna och varje programområde har en specifik budget och målsättningar för hur fondens medel ska användas. Målen kan till exempel vara att stärka konkurrenskraften, öka tillväxten eller att främja miljö- och klimatmål.