Ny kompetens i Jönköpings företag genom EU-stöd

När coronaviruset gjorde sitt intåg insåg Region Jönköpings län att de behövde stötta företagen i regionen med ny kompetens. Detta eftersom pandemin hade ändrat deras förutsättningar i grunden. Och insatsen blev populär. Över 130 företag fick hjälp med att utveckla allt från digitala matvandringar till hållbarhetsmätningar genom konsultstöd.

Den här artikeln ingår i en artikelserie om resultat av EU:s regionalfond från 2014-2020.

Tre människor jobbar vid dator

Under pandemin kunde projektet "Vart i hela världen är världen på väg?” hjälpa företag i Jönköping på olika sätt. Bland annat att bli mer digitala i sitt arbetssätt.

Tack vare stödet från Regionalfonden kunde Region Jönköpings län erbjuda ett brett stöd till regionens företag under en treårig period. Deras modell möjliggjorde för företagen att få hjälp med de flesta utmaningar inom områdena kunskap och teknologi, digitalisering och jämställdhet. Och många företag valde också att ta hjälp av stödet. Med hjälp av regionen kunde de snabbt ställa om till ökad digitalisering, höja innovationstakten och utveckla sitt hållbarhetsarbete.

– Detta blev långt mer populärt än vi hade räknat med. Vi hade uppskattat att vi skulle hjälpa ett fyrtiotal företag, men i slutändan landade siffran på 132 företag. Dessutom stöttade vi även indirekt de 70–80 konsulter som anlitades för att hjälpa företagen, säger Micael Ragnar som är regionutvecklare och ”pappa” till projektet ”Vart i hela världen är världen på väg?”.

Insatserna skedde först som en digital seminarieserie, där inbjudna experter fick dela med sig av sin kompetens inom de utvalda områdena. Därefter skedde marknadsföringsinsatser i samarbete med Almi och Science Park för att bygga upp efterfrågan av de konsultinsatser som företagen kunde söka stöd för. Fyrtio procent av de sökande företagsledarna var kvinnor, men siffran ökade allt eftersom fokus förflyttades från digitalisering till hållbarhet.

Tog hand om hela processen åt företagen

Framgångsfaktorn i arbetet var enkelhet. Det skulle vara enkelt för företagen att komma till regionen med en idé och att få bolla den. Därefter tog regionen över arbetet och skötte hela processen, från unik upphandlingar av konsulter och intervjuer av dessa, till att sluta avtal och sköta fakturering och annan administration. Hela ansökningsförfarandet blev i slutändan ett mejl för företagen till regionen, inte mer.

– Enkelheten gjorde att tröskeln för att anlita extern kompetens blev låg, vilket gav stor effekt. Många företag har sällan tid att sätta sig ner och ringa in sitt behov, som vi nu hjälpte dem med. De blir också lätt skrämda av kostnaden och ser inte alltid värdet i längden av en kompetenshöjande insats, säger Jan Karlsson Pihl, processutvecklare och projektledare för arbetet.

Många såg stor nytta med konsultinsatserna

Men i detta fall valde cirka 85 procent av företagen som fått stöd att fortsätta sitt arbete med den upphandlade konsulten, även efter projektets slut. De uppgav att de kommit längre i sina tankar framåt, fått utvecklade strategier och nya idéer på affärserbjudanden. Totalt ökade också företagen sin omsättning med cirka 500 miljoner kronor under perioden.

– Arbetet har gett fantastiska resultat! Tre–fyra deltagande företag klarade sig inte genom pandemin, men resten har överlevt och frodats. Det har även varit en utvecklade och rolig resa för oss internt, med ett nytt sätt att jobba direkt med företagen. Vi lärde oss mycket, men skulle vi göra om det i dag skulle vi lägga ut den administrativa delen på någon annan aktör. Eftersom det blev ett så pass stort jobb fick vi ta in konsulter själva för att hinna med, säger Micael Ragnar.

Om projektet

Projekt: ”Vart i hela världen är världen på väg?”
Projektägare: Region Jönköpings län
Tidsperiod: 2020–2023
Stöd: Totalt 12,5 miljoner kronor
Kontaktperson: Micael Ragnar, fornamn.efternamn@rjl.se

Om Regionalfonden

EU:s regionalfond ska bidra till att det finns samma förutsättningar att leva i alla Sveriges regioner. Regionalfonden ska stärka regionernas konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt.