Norra inlandet - en testbädd för den gröna omställningen

Norra Sverige står i blickfånget vad gäller den gröna omställningen just nu. I de nordligaste länen behöver befolkningsantalet öka med 20 procent och både utmaningar och möjligheter följer med det. "Utvecklingen går snabbt i Norra Sverige och samtidigt vet vi att de gleshetsutmaningar som vi har kvarstår, säger Malin Ylinenpää.

Deltagare från Mötesplats Lycksele.

Från vänster: Jenny Lundqvist, koordinator Region 10, Nils Enwald, verksamhetschef Region Västerbotten, Johan Duvdahl, näringslivschef Storumans kommun, Malin Ylinenpää, programansvarig Tillväxtverket och Gustaf Axelsson, näringslivschef Lycksele kommun.

Malin Ylinenpää

Malin Ylinenpää

"Västerbotten, föregångare i omställningen. Hur höjer vi tempot?" Så löd budskapet och årets tema under 29-30 maj när Mötesplats Lycksele anordnades. Den elvaåriga konferensen är en träffpunkt för alla som jobbar med regional utveckling i området. Här möts näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället för att ta del av inspirationsföreläsningar med panelsamtal, workshops och prisutdelningar.

Tillväxtverket, Region Västerbotten och Region 10, en sammanslagning av tio kommuner i Norrbotten och Västerbotten som ska stärka kommunernas attraktionskraft och tillväxt, samkörde ett pass på Stora scenen.

Inlandskommunerna har unika förutsättningar

– Rubriken för vårt event var ”Inlandet som testbädd för den gröna omställningen”. Där berättade Gustaf Axelsson och Johan Duvdahl, näringslivschefer i Lycksele respektive Storumans kommun samt Jenny Lundqvist, koordinator för Region 10, om förutsättningar och utmaningar för inlandskommunerna. De pratade också om hur de under många år har arbetat tillsammans för att lösa utmaningar, säger Malin Ylinenpää, programansvarig Regionalfonden Övre Norrland och fortsätter:

– Inlandskommunerna i norra Sverige har unika förutsättningar att fungera som testbäddar för grön omställning och distansöverbryggande teknik. Tekniken ska lösa utmaningarna som finns här och nu men de ska också bli hållbara och innovativa lösningar som kan appliceras och spridas globalt. Det driv och den lösningsbenägenhet som finns hos våra kommuner i norra Sverige är fantastisk att se.

Vill inspirera aktörer att nyttja möjligheter inom Regionalfonden

Regionalfonden Övre Norrland blir ett redskap för att utföra insatser inom omställningen i både Västerbotten och Norrbotten. Det var något som Nils Enwald, verksamhetschef på Region Västerbotten, uppmärksammade:

Vi har fantastiska exempel på projekt från Västerbottens inland som handlar om att bygga kapacitet för utveckling och tillväxt. Vi hoppas att dessa exempel också kan inspirera fler aktörer att i samverkan nyttja de möjligheter som finns inom Regionalfonden i Övre Norrland. Vi vill stödja initiativ som stärker och gör att hela länet får del av den starka utvecklingen med grön omställning i Västerbotten och norra Sverige.

Befolkningen behöver växa med 20 procent

Under dagarna talades det om att utvecklingen går snabbt i norra Sverige och inte minst i Västerbotten. De nordligaste länen behöver växa med 20 procent i befolkningsantal under de närmaste åren och det innebär både utmaningar och möjligheter för hela regionen. För de mindre kommunerna gäller det att hitta lösningar som bidrar till att bygga kapacitet och att överbrygga utmaningarna med att kommunerna är små och avstånden långa. Av Sveriges tio minsta kommuner så ligger nämligen åtta i Västerbotten och Norrbotten.

– Utvecklingen går snabbt i Norra Sverige och samtidigt så vet vi att de gleshetsutmaningar som vi har kvarstår. I vissa fall har de blivit än mer märkbart nu när ett stort fokus ligger på den gröna omställningen och nyindustrialiseringen som sker. Norra Sverige växer och vi behöver säkerställa att vi växer på ett sätt som är hållbart - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det innebär att vi behöver säkerställa att hela vår region får möjlighet att vara med på tåget, säger Malin Ylinenpää.

Mer om Tillväxtverkets uppdrag och Regionalfonden i Övre Norrland

Det sker en nyindustralisering och samhällsomvandling av historiska mått i Norrbotten och Västerbotten kopplat till elektrifiering och fossilfri produktion. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna det nationella arbetet för att stödja och skapa goda förutsättningar för genomförandet. I rollen som nationell samordnade ska Tillväxtverket bidra till att öka takten och skapa bättre förutsättningar för genomförandet.