Ny utlysning inom hållbar stadsutveckling - goda exempel sökes

Stadsbild ovanifrån

Utlysningen för Good Practice är nu öppen. Den ger städer en unik möjlighet att synas på europeisk nivå och vidareutvecklas med hjälp av URBACTs experter.

Är er stad stolt över ett specifikt initiativ inom hållbar stadsutveckling? Ta då chansen att få dela med er till andra europeiska städer. URBACTs utlysning Good Practice är öppen mellan den 15 april till 30 juni.

I utlysningen efterfrågas good practice inom hållbar stadsutveckling. Exempel på policyområden kan vara social inkludering, grön omställning, energi, digitalisering, jämställdhet, kulturarv eller migration. Det viktiga för staden som söker är att insatsen har testats och givit positiva effekter lokalt, samt att det finns en potential att överföra den till andra städer.

Synlighet och möjlighet till vidareutveckling

Städer som får utmärkelsen good practice kommer visas upp på EU Cities Forums och URBACT City Festival 8-10 april 2025 i Wroclaw, Polen. Städerna får möjligheten att överföras till andra europeiska städer genom nätverk som beviljas i utlysningen för Transfer Networks. Ett nätverk där möjligheten finns att vidareutveckla sina erfarenheter och resultat med hjälp av URBACTs experter, genom att testa nya aktiviteter på lokal nivå.

Tidigare URBACT Transfer Networks har bestått av 5 till 8 partners, med en budget på 600 000 euro. En stor del av pengarna har då gått till lead partnern för att anställa personal som lett nätverken och till att ha testat aktiviteter på lokal nivå.

Informationsträffar om utlysningen

Tillväxtverket, som är svensk kontaktpunkt för URBACT, arrangerar en informationsträff den 3 maj (kl. 9.00-11.00) där vi berättar om de finansieringsmöjligheter som URBACT erbjuder. På mötet får du information om aktuella utlysningar och om hur du går till väga för att ansöka om finansiering.

URBACTs sekretariat arrangerar informationsmöten på europeisk nivå den 25 april, 23 maj och 20 juni.

Kontakt

Sara Palo
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Lovisa Petersson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se