Logotyp för EU-finansierat stöd 2021-2027

Alla stödmottagare av EU-finansierat stöd är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen. EU-logotypen ska användas i allt material som framställs för att informera om och marknadsföra projektets verksamhet.

Här hittar du nedladdningsbara logotyper i olika färger som du kan använda. Går det, ska du alltid använda den blå-gula varianten. Alla finns i en horisontell och en vertikal version med texten Medfinansieras av Europeiska unionen.

EU-logotyp med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen" till höger om flaggan

EU-logga med gula stjärnor och texten Medfinansieras av Europeiska unionen.
EU-logga med vita stjärnor där det står Medfinansieras av Europeiska unionen.
Svartvit EU-logga där det står Medfinansieras av Europeiska unionen.
Svartvit EU-logga där det står Medfinansieras av Europeiska unionen.

EU-logotyp med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen" under flaggan

EU-loggan med gula stjärnor. Text: Medfinansieras av Europeiska unionen.
EU-logga med vita stjärnor. Text: Medfinansieras av Europeiska unionen.
Svartvit EU-logga. Text: Medfinansieras av Europeiska unionen.
bb

Att spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.