Logotyper i externa konsultrapporter

Du som skriver en rapport på uppdrag av Tillväxtverket behöver följa dessa direktiv kring användningen av logotypen.

Direktiven nedan gäller i de fall som konsulten, inte Tillväxtverket, ansvarar för innehållet i rapporten.

Det finns flera direktiv kring utformningen av rapporten, dessa kan din kontaktperson på Tillväxtverket upplysa dig om.

Placera logotypen

  • Logotypen med texten "Rapporten beställd av Tillväxtverket" ska placeras väl synlig i ett hörn på rapportens framsidan.

Svensk logotyp till konsultrapport

Vår logotyp finns i tre färger - blå, grön och lila. Det spelar ingen roll vilken färg du väljer, då vi betraktar dem som likvärdiga.

  • I första hand ska logotypen med svart text användas.
  • Det finns en variant med färgad symbol och vit text som kan användas i andra hand. Det gäller bara om bakgrunden är så mörk att den svarta texten inte syns. Om du vill använda logotypen med färgad symbol och vit text, mejla kommunikation@tillvaxtverket.se.
  • Om det inte går att använda en logotyp i någon av våra färger, så finns även en negativ (vit) variant. Den får användas efter godkännande från Kommunikations­enheten. Kontakta kommunikation@tillvaxtverket.se, så får du hjälp med det.
  • Alla logotyper har en frizon inlagd för att inte andra element ska komma för nära logotypen.
Tillväxtverkets logotyp i blått. Text: Rapporten beställd av.
Tillväxtverkets logotyp i grönt. Text: Rapporten är beställd av.
Tillväxtverkets logotyp i lila. Text: Rapporten är beställd av.

Engelsk logotyp till konsultrapport

Tillväxtverkets logotyp i blått. Text: Report ordered by.

Spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.