Avstämnings­hjälp

Om du i ansökan om korttidsstöd lämnade in beräkningshjälpen med uppgifter om varje anställd, ska du i avstämningen använda vår avstämningshjälp för att göra samma sak. Om du i stället använde webbformuläret som finns i Min ansökan vid ansökanstillfället ska du göra det nu också.

Du kan inte använda en egen Excel utan måste välja mellan den som Tillväxtverket tagit fram eller webbformuläret.

Uppgifter om avstämningen

Det här behöver du göra vid din avstämning:

  • Fyll i startdatumet från Mina sidor Länk till annan webbplats. i din avstämningshjälp,
  • Fyll i samtliga uppgifter om avtal, anställda och stödperiod du stämmer av för i din avstämningshjälp,
  • Ta det totala stödbeloppet från avstämningshjälpen och fyll i detta, tillsammans med antal anställda på Mina sidor,
  • Bifoga avstämningshjälpen innan du skickar in och signerar din avstämning.

Sök mer stöd till och med den 30 juni

Om du ska söka mer stöd för månader fram till 30 juni ska du också fylla i uppgifter för dessa perioder i avstämningshjälpen.

Du kan:

  • söka nytt stöd, men tidigast fyra kalendermånader bakåt i tiden från när du gör din avstämning.
  • söka nytt stöd för perioden fram till 30 juni som du inte tidigare sökt stöd för.

Om du skickar in din avstämning med tidigarelagt startdatum kan vi behöva kontakta dig för nya uppgifter. Detta kan även leda till förlängd handläggning av ditt ärende.

Avstämningshjälp om avstämningsperiod för företag:

* Observera att du måste ange start- och slutdatum i avstämningshjälpen för att alla avstämningsmånader ska visas i filen.

Observera även att om du lämnar cellerna tomma i kolumnerna för Betald frånvaro och Obetald frånvaro så kommer Tillväxtverket tolka det som noll (0) frånvarodagar.

Om du behöver använda fler än 999 rader ska du använda flera filer och sedan summera summan från filerna och skriva in summan i webbformuläret samt bifoga samtliga filer.

Hur du fyller i avstämningshjälpen

Börja med att ta fram beräkningshjälpen som du bifogade när du ansökte om stöd. Du kan kopiera och klistra in information från den i avstämningshjälpen.

Flik 1 - Avtal korttidsarbete

Klistra in dina avtalsperioder från beräkningshjälpen. Har du gjort ändringar i dina avtal uppdaterar du informationen om dessa nedan. Om du inte skrivit nya avtal behöver du inte bifoga de avtal som du skickade in vid ansökan på nytt.

Flik 2 - Anställda

Klistra in dina anställda från beräkningshjälpen. Du kan ändra uppgifterna och/eller lägga till ytterligare anställda från beräkningshjälpen.

Du ska för varje anställd fylla i information om: lön under korttidsarbete, ordinarie arbetstid, arbetstid under korttidsarbete.

Du kan söka stöd för en ny period med start tidigast 1 mars och som längst till 30 juni. Observera att du inte kan tidigarelägga ditt startdatum, det vill säga första dagen du sökt stöd för någon anställd.

Du kan uppdatera information från ansökan, exempelvis om ni ändrat arbetstidsminskningen eller någon anställd haft frånvaro.

Flik 3 - Uppsägningar

Klistra in dina anställda från beräkningshjälpen. Du kan ändra uppgifterna och/eller lägga till ytterligare anställda.

Flik 4 - Ersättning för kompetensinsatser

Klistra in dina anställda från beräkningshjälpen. Du kan ändra uppgifterna och/eller lägga till ytterligare anställda.