Anstånd med avstämning

Du har fyra veckor på dig att lämna in din avstämning. Men om du har särskilda skäl kan du få anstånd med att lämna in avstämningen senare.

Särskilda skäl kan vara:

  • Att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse
  • Att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning
  • Att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.

Anståndsansökan kan försena utbetalning

Vi behöver få in din avstämning för att kunna bevilja eventuellt ytterligare preliminärt stöd. Om du ansöker om anstånd kan din utbetalning försenas.

Söka anstånd

Lämna in din ansökan om anstånd i god tid innan ditt sista datum för avstämning.

Om du vill söka anstånd gör du det via kompletteringsformuläret som du hittar via ditt ärende e-tjänsten Min ansökan

Om du av någon anledning inte har möjlighet att logga in i Min ansökan ska du kontakta vår tekniska support. Ange anledningen till att du inte kan logga in och anledningen till att du vill ansöka om anstånd.

Vi tar inte emot anståndsansökan på telefon.