Förenklade redovisnings­alternativ

Vissa kostnader ska redovisas med förenklade redovisningsalternativ. Med det menas att kostnaderna ska baseras på schabloner eller enhetskostnader istället för faktiska kostnader.

Ni ska använda förenklade redovisningsalternativ för:

  • Indirekta kostnader.
  • Lönebikostnader.
  • Personalkostnader för socialfondsinsatser.

Mer information hittar ni på sidorna Schablonkostnader och Enhetskostnader.