Arbeta mot projektets mål

När ni genomför ert projekt ska ni utgå från ert beslut om stöd. I det finns era mål samt de aktiviteter ni ska genomföra för att uppnå dem.

Tänk på att det är skillnad mellan mål och direkta och mätbara resultat av aktiviteter, till exempel antal deltagande företag i ett projekt. Projektets aktiviteter är den konkreta verksamhet som ska bedrivas under projektperioden och är grunden för att uppnå era mål.

Rapportera fortlöpande

Ni ska fortlöpande lämna in läges-, och slutrapport för ert projekt där ni ska beskriva den verksamhet som bedrivits samt de resultat ni uppnår. I denna rapportering ska ni koppla era resultat till ert projekts olika mål samt beskriva hur väl ni lyckats i er måluppfyllelse.

Om förutsättningarna för ert projekt ändras ska ni informera Tillväxtverket snarast.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.