Hävning och återbetalning

Om ni som stödmottagare inte följer det som står i ert beslut om stöd kan beslutet hävas, antingen helt eller delvis. Det kan innebära att projektet avbryts och ni blir tvungna att betala tillbaka det stöd ni fått.

Återkrav genom kvittning eller återbetalning

Om ni skulle få stöd utbetalt för en kostnad som ni inte har rätt att få stöd för (en ej stödberättigande kostnad) kommer Tillväxtverket att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. Antingen genom en kvittning eller en återbetalning.

Att beloppet kvittas innebär att det dras av från nästa utbetalning. Om ni redan har fått alla era utbetalningar ska ni i stället betala tillbaka det felaktiga beloppet via en faktura.

Använd inte pengarna till andra kostnader

Ni får inte använda pengar som har betalats ut felaktigt för en kostnad som inte är stödberättigande för andra kostnader i projektet. De kan alltså inte användas för att täcka andra kostnader i projektet.

Återbetalningsskyldighet i upp till tio år

Ni kan bli skyldiga att återbetala en felaktig utbetalning i upp till tio år från det att stödet betalats ut. Vid en återbetalning är ni även skyldiga att betala ränta enligt räntelagen (1975:635).

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.