Tillväxtverket

Ny anmälan om avstämning

Mellan 1 januari och 2 maj 2022 kunde företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Företag hade därmed möjlighet att helt eller delvis få tillbaka det återkrävda och avstämda beloppet.

Det går inte längre att göra en ny anmälan om avstämning.

Sista dag att lämna in en ny anmälan om avstämning var 2 maj 2022.

Grundläggande krav för ny anmälan om avstämning:

 • Anmälan om en ny avstämning skulle skickas in mellan 1 januari och 2 maj 2022.
 • Företaget ska ha beviljats stöd under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021.
 • Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha fått laga kraft, laga kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga. Inga andra återkrav ger rätt att skicka in en ny anmälan om avstämning.

Överklagade beslut

Förutsättningen för att kunna lämna in en ny anmälan om avstämning var att företaget fick ett beslut om återkrav på grund av sen avstämning som fått laga kraft.

Sista dag att lämna in en ny anmälan om avstämning var 2 maj 2022. Det går därmed inte längre att lämna in en sådan anmälan.

Ny anmälan om avstämning görs i två steg

Vad händer efter att du har lämnat in en ny anmälan om avstämning (steg 1)

Efter att du har lämnat in en ny anmälan om avstämning, det så kallade steg 1, kontrollerar Tillväxtverket att du har rätt att göra en ny avstämning och vilken period du har rätt att stämma av på nytt. Du får därefter ett meddelande på Mina sidor, vi meddelar dig även via mejl.

Steg 2: Lämna in underlag för din nya avstämning

I steg 2 ska du lämna in underlag för avstämning. Du gör det genom att fylla i Excelfilen beräkningshjälpen och bifoga den i Min ansökan.

Från mitten av april kommer vi meddela dig, som tidigare anmält till ny avstämning, att du kan göra steg 2. Information kommer finnas på Mina sidor och vi meddelar dig även via mejl.

Det är först när vi har meddelat dig att du kan göra steg 2 öppnas möjligheten att skicka in en ny avstämning i ditt ärende på Mina sidor. Du kan där se vilka perioder som du nu kan stämma av på nytt. I din nya avstämning fyller du i det belopp du ansöker om, hur många anställda avstämningen avser samt vilka perioder du stämmer av på nytt. Korrekt belopp får du fram genom att fylla i beräkningshjälpen enligt instruktion nedan. Tänk på att du behöver bifoga beräkningshjälpen som en Excelfil och signera avstämningen.

Du har två veckor på dig från dagen du mottagit vårt mejl att lämna in underlaget via Min ansökan.

Så fyller du i beräkningshjälpen

För att fylla i underlag använder du vår Excel beräkningshjälpen. Den finns att ladda ner lite längre ner på denna sida. Underlaget skickar du sedan in via Min ansökan. Alla företag som vill göra en ny avstämning måste lämna in beräkningshjälpen.


I beräkningshjälpen ska du för varje anställd uppge:

 • avtalad arbetstidsminskning
 • ordinarie månadslön
 • månadslön under korttidsarbete
 • frånvaro
 • arbetstid under korttidsarbete
 • ordinarie arbetstid

Observera! Du får inte lägga till andra anställda eller perioder än de som fanns med i ansökan.

Beräkningshjälp att ladda ner

Beräkningshjälp Excel (1000 rader) Excel, 1.1 MB.

Beräkningshjälp Excel för stora företag (3000 rader) Excel, 3.2 MB.

Bra att veta när du fyller i beräkningshjälpen

 • Observera att du måste ange start- och slutdatum för perioden du ska stämma av i beräkningshjälpen för att alla avstämningsmånader ska visas i filen. Även start- och slutdatum för varje anställd ska vara inom avstämningsperioden.
 • Vilka perioder du får lämna in för hittar du på Mina sidor. Du får endast lämna in uppgifter för de perioderna.
 • Du ska lämna in en beräkningshjälp för varje avstämningsperiod. Har du flera perioder som ska lämnas in ska du alltså lämna in flera filer.
 • Observera även att om du lämnar cellerna tomma i kolumnerna för Betald frånvaro och Obetald frånvaro så kommer Tillväxtverket tolka det som noll (0) frånvarodagar.

Du hittar tidigare inlämnad avstämning i Min ansökan

Om du tidigare lämnat in en avstämning för den period som du nu vill stämma av på nytt, kan du se den tidigare avstämningen i Mina sidor genom att klicka på knappen ”Händelser”.

Vad som händer efter att du lämnat in uppgifterna

Tillväxtverket kommer att handlägga din avstämning när uppgifterna lämnats in. Beslutet om din nya avstämning får du i ett meddelande i Min ansökan, du kommer även få en notis via mejl.

Övriga frågor

Kommer jag få samma stöd som det ni återkrävde?

Eftersom avstämningen tidigare uteblev eller lämnades in för sent, har Tillväxtverket inte kontrollerat uppgifterna för perioden. Tillväxtverket kommer kontrollera de uppgifter som du lämnar i samband med den nya avstämningen. Stödbeloppet för den nya avstämningen kan bli detsamma, lägre än eller högre än det belopp som tidigare återkrävts. Eventuell utbetalning kan komma att kvittas mot tidigare återkrav.

Exempel på vilka grunder som ger rätt att göra en ny anmälan om avstämning

 • Du som har fått beslut om återkrav på grund av att din avstämning för stöd vid korttidsarbete under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021 inte lämnades in i tid.
 • Du som har fått beslut om återkrav på grund av att du inte skickat in din avstämning.

Exempel på vilka grunder som inte ger rätt att göra en ny anmälan om avstämning

 • Du som har fått beslut om återkrav på grund av någon annan anledning än utebliven eller sen avstämning.
 • Du som har fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning som ännu inte fått laga kraft. Ärendet har till exempel överklagats eller tidsfrist för att överklaga har ännu inte löpt ut.
 • Du som har fått beslut om avslag eller avvisning omfattas inte av den nya lagen om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete. Exempelvis ger inte endast ett beslut om avvisning av ansökan om ytterligare preliminärt stöd, eller ett beslut om avvisning av förlängt godkännande, rätt att göra en ny anmälan om avstämning.

Lagen trädde i kraft 1 januari 2022 och gör det möjligt för företag att på nytt lämna in en anmälan om avstämning och gäller för arbetsgivare som fått beslut om återkrav av preliminärt stöd som avser stödmånaderna 16 mars 2020 till 30 juni 2021.

Det är en tillfällig lag och företag hade endast möjlighet att skicka in en ny anmälan om avstämning till och med 2 maj 2022. Nu är möjligheten att göra en ny anmälan om avstämning stängd.