Tillväxtverket

Ny anmälan om avstämning

Från och med 1 januari 2022 får företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning. Företag som fått ett återkrav och betalat det ges därmed möjlighet att få tillbaka de återbetalade pengarna.

Från och med 1 januari 2022 har företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller.

Grundläggande krav:

 • Företaget ska ha beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.
 • Anmälan om att du vill göra en ny avstämning ska skickas in mellan 1 januari–2 maj 2022.
 • Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha vunnit laga kraft.

Möjligheten att lämna in en ny avstämning gäller endast företag som fått ett beslut om återkrav med anledning av utebliven eller sen avstämning. Inga andra återkrav ger rätt att skicka in en ny anmälan om avstämning.

Överklagade beslut

För att kunna lämna in en ny anmälan om avstämning måste du ha ett lagakraftvunnet beslut om återkrav. Om du har överklagat ett beslut om återkrav och det ligger hos förvaltningsrätten kan du göra på ett av följande sätt:

 • Vänta på att förvaltningsrätten avgör ditt mål. När detta sker kommer de återförvisa ärendet till Tillväxtverket som kommer göra en ny prövning. I de flesta fall kommer det innebära att du får ett föreläggande om att skicka in avstämning.
 • Återkalla ditt överklagande. Förvaltningsrätten kommer då skriva av ditt mål, ditt ärende vinner laga kraft och du har möjlighet att skicka in en ny avstämning enligt den nya lagen under 2022, senast 30 april (2 maj). Du bör dock inte återkalla om ditt beslut även innehåller andra frågor än frågan om återkrav för sen avstämning.

Ny anmälan om avstämning görs i två steg

Steg 1: Ny anmälan om avstämning

Mellan 1 januari och 2 maj 2022 kan du anmäla att du vill göra en ny avstämning. Skicka in din avstämning via kompletteringsformuläret.

 • Logga in i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Välj det ärende du vill stämma av på nytt.
 • Klicka på länken till kompletteringsformuläret
 • Välj alternativet “Jag vill skicka in ny avstämning”.
 • I fritextrutan tar du med följande uppgifter;
  • ÄrendeID
  • Datum då Tillväxtverket fattade beslut om återkrav på grund av att avstämningen inte kommit in i tid.
  • Start- och slutdatum för den sent avstämda perioden.

Du som har flera ärenden

Tänk på att om du har flera ärenden med beslut om återkrav på grund av att du inte skickat in din avstämning i tid, så ska du i varje ärende göra en ny avstämning via kompletteringsformuläret.

Vad händer efter steg 1?

Tillväxtverket kontrollerar att du har rätt att göra en ny avstämning och vilken period du har rätt att stämma av på nytt.

Tillväxtverket återkopplar därefter till dig genom ett meddelande på Mina sidor om du bedöms ha rätt att göra en ny avstämning eller inte. Du får även ett mejl.

Du får sedan ett separat mejl från Tillväxtverket för att skicka in kompletterande uppgifter. Då är det dags för dig att skicka in detaljerad information om din permitterade personal.

Steg 2: Skicka in kompletterande underlag om din nya avstämning

När du fått information från Tillväxtverket om att skicka in kompletterande underlag för din nya avstämning gör du följande:

 • Öppna ditt ärende via Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klicka på “Fyll i avstämningen och skicka in” och fyll sedan i resten av din avstämning.
  Tips! Om du vill se hur din tidigare avstämning (som du nu vill skicka in på nytt) såg ut när du skickade in den, kan du i Mina sidor klicka på knappen ”Händelser” för att se den.
 • Uppgifterna om ditt företag är redan ifyllda och du behöver inte lägga till ytterligare information.
 • I avsnittet med rubriken “Avstämning” ser du vilka anställda du tidigare sökt stöd för. Du kan justera informationen och lägga till uppgifter för den period som återkravet gällde.
 • Under rubriken "Resultat" ser du en sammanställning av stödbeloppen från ansökan och avstämningen.
 • Förhandsgranska din avstämning och kontrollera dina uppgifter.
 • Signera avstämningen med BankID och skicka in. Du kommer få en bekräftelse till din mejl när din avstämning skickats in.
 • Tillväxtverket kommer att handlägga din avstämning och du kommer få ett beslut. Beslutet publiceras i Min ansökan och du kommer även få en notis via mejl.

När får jag beslut?

Tillväxtverket kommer handlägga din nya avstämning när den är signerad och inskickad och återkommer med ett beslut för din avstämning senare.

Kommer jag få samma stöd som det ni återkrävde?

Eftersom avstämningen tidigare uteblev eller lämnades in för sent, har perioden inte prövats av Tillväxtverket. Tillväxtverket kommer därför kontrollera de uppgifter som ni lämnar i samband med avstämningen, vilket innebär att vi kan komma att avslå ansökan om stöd för exempelvis vissa perioder eller för hela perioden som stäms av på nytt, eller avslå stöd för en eller flera personer/anställda.

Stödbeloppet för den nya avstämningen kan därför bli detsamma, mindre än eller högre än det belopp som tidigare återkrävts. Om du har rätt till ytterligare stöd kommer ditt företag att få en utbetalning till det konto du angav i ansökan. Tänk på att det kan ta några arbetsdagar från Tillväxtverkets beslut till det att pengarna kommer in på kontot.

Exempel på vilka företag som har rätt att göra en ny anmälan om avstämning

 • Du som har fått beslut om återkrav på grund av att din avstämning för stöd vid korttidsarbete under perioden 16 mars 2020 – 30 juni 2021 inte lämnades in i tid.
 • Du som har fått beslut om återkrav på grund av att du inte skickat in din avstämning.

Exempel på vilka grunder som inte ger rätt att göra en ny anmälan om avstämning

 • Beslut om återkrav på grund av någon annan anledning än utebliven eller sen avstämning.
 • Beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning som ännu inte vunnit laga kraft. Ärendet har till exempel överklagats eller tidsfrist för att överklaga har ännu inte löpt ut.
 • Beslut om avslag eller avvisning omfattas inte av den nya lagen om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete. Exempelvis ger inte endast ett beslut om avvisning av ansökan om ytterligare preliminärt stöd, eller ett beslut om avvisning av förlängt godkännande, rätt att göra en ny anmälan om avstämning.

Lagen trädde i kraft 1 januari 2022 och gör det möjligt för företag att på nytt lämna in en anmälan om avstämning och gäller för arbetsgivare som fått beslut om återkrav av preliminärt stöd som avser stödmånaderna 16 mars 2020 till 30 juni 2021.

Det är en tillfällig lag och företag har endast möjlighet att skicka in en ny anmälan om avstämning till och med 30 april 2022. Eftersom 30 april infaller en lördag kan anmälan om ny avstämning dock göras till och med 2 maj 2022.