Faktisk löne- och arbets­tids­minskning

Så här räknar vi ut faktisk arbets- och lönetidsminskning.

Informationen på denna sida gäller det stöd för korttidsarbete som gick att söka under 2020.
Information om stöd för korttidsarbete som gick att söka under 2021 hittar du här:

Faktisk arbetstidsminskning

Faktisk arbetstidsminskning är den minskade arbetstiden delat med den ordinarie arbetstiden. Du räknar båda i timmar. När du gör din avstämning visas faktisk arbetstidsminskning i procent och är en tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning.

Faktisk löneminskning

Faktisk löneminskning är den minskade lönen den anställda haft under korttidsarbetet. När du gör din avstämning visas faktisk löneminskning i procent och är en tillämpad genomsnittlig löneminskning.

Gränser för rätt till stöd

I tabellen nedan ser du inom vilka gränser faktisk arbetstids- och löneminskning ska vara för att du ska ha rätt till stöd. Beräkning kan göras för hela stödperioden eller uppdelat för varje avtalsperiod.

Tabellen nedan visar inom vilka gränser faktisk arbetstids- och löneminskning ska vara för att du ska ha rätt till stöd.

Gränser för faktisk arbetstids- och löneminskning

Avtalad arbetstidsminskning

Faktisk arbetstidsminskning (som ger rätt till stöd)

Faktisk löneminskning (som ger rätt till stöd)

20%

20-100 %

3,5 - 4,5 %

40%

40-100 %

5,5 - 6,5 %

60%

60-100 %

7,0 - 8,0 %

80%

80-100 %

11,5 - 12,5 %

Mer information

I Min ansökan har vi tidigare presenterat en beräkning utifrån den information du fyllt i om
dina anställda. Vi beskriver här vilka principer som vi utgår ifrån när beräkningen görs. Beräkning av stödbelopp påverkas också av:

 • Den anställda korttidsarbetar under hela kalendermånader. t.ex. från 1 april till 30 september
 • Den anställda har samma nivå av arbetstidsminskning, t.ex. 60%, under en hel månad.

Vårt val av beräkning och bedömning påverkas också av:

 • Den anställda var uppsagd under tiden för korttisdarbete
 • Det funnits flera avtalsperioder under stödperioden

Om vi behöver mer information för att kunna bedöma och beräkna
faktisk löne- och arbetstidsminskning kontaktar vi dig.

Så här räknar vi faktisk löneminskning

Observera att informationen nedan är något förenklad.

Faktisk löneminskning:

(ordinarie månadslön - månadslön under korttidsarbete) / lönen som stödet beräknas på.

Lönen stödet beräknas på är:

(ordinarie månadslön / dagar i månad) x antalet dagar med korttidsarbete.
Ordinarie månadslön i beräkning av stöd är begränsat till 44 000 kronor.

Om flera månader har samma avtalade nivå läggs lönerna för de olika månaderna ihop. Sen beräknas den procentuella löneminskningen.

Beräkningen av faktisk löneminskning räknar månader med endast en avtalad nivå. I de fall där korttidsarbete pågår under en del av en månad, till exempel 1 - 20 april, antas det i beräkningen att för den andra delen av månaden utan korttidsarbete (21 - 30 april) betalas ut en ordinare lön (motsvarande 10 dagar av 30).

Exempel:

En anställd har korttidsarbetat från 1 - 20 april på nivå 1. Nivå 1 innebär en arbetstidsminskning på 20 procent.

Den anställdas ordinarie månadslön är 30 000 kronor.

Mellan den 21 - 30 april har personen arbetat enligt ordinarie arbetstid. Vid beräkningen antas det att ordinarie lön har betalats för perioden 21 - 30 april (10 dagar) med 30 000/30 x 10 = 10 000 kronor.

Lönen stödet beräknas på är i det här exemplet: 30 000/30 x 20 = 20 000 kronor.

Räkneexempel faktisk löneminskning

Exempel 1, korttidsarbete under april:

En anställd har korttidsarbetat från 1 april till 30 april på nivå 3 - 60 procent minskad arbetstid.

 • Ordinarie månadslön är: 22 000 kronor
 • Månadslön under korttidsarbete är: 20 350 kronor
 • Lön som stödet beräknas på (april): (22 000/ 30) x 30 = 22 000 kronor
 • Faktisk löneminskning: (22 000 - 20 350) / 22 000 = 0,075 = 7,5 procent

Exempel 2, korttidsarbete del av en månad:

En anställd har korttidsarbetat från 16 mars till 31 mars på nivå 2 - 40 procent minskad arbetstid.

 • Ordinarie månadslön är: 22 000 kronor
 • Månadslön under korttidsarbete är:
  • Ordinarie månadslön för 1 - 15 mars (15 dagar): (22 000/31) x 15 = 10 645 kronor
  • 94 procent av ordinarie månadslön för 16 - 31 mars(16 dagar): 0,94 x (22 000/31) x 16 = 10 674 kronor
  • Månadslön under korttidsarbete i mars är: 10 645 + 10 674 = 21 319 kronor
 • Lön som stödet beräknas på (16 dagar i mars): (22 000/31) x 16 = 11 355 kronor
 • Faktisk löneminskning: (22 000 - 21 319) / 11 355 = 0,06 = 6 procent

Exempel 3, korttidsarbete flera månader:

En anställd har korttidsarbetat från 16 mars till 30 april på nivå 3 - 60 procent minskad arbetstid.

 • Ordinarie månadslön är: 22 000 kronor
 • Månadslön under korttidsarbete i mars är:
  • Ordinarie månadslön för 1 - 15 mars (15 dagar): 22 000/31 x 15 = 10 645 kronor
  • 92,5 procent av ordinarie månadslön för 16 - 31 mars (16 dagar): 0,925 x 22 000/31 x 16 = 10 503 kronor
  • Månadslön under korttidsarbete i mars är: 10 645 + 10 503 = 21 148 kronor
 • Månadslön under korttidsarbete i april är: 92,5 procent av ordinarie månadslön för hela månaden: 0,925 x 22 000 = 20 350 kronor

Lön som stödet beräknas på:

 • 16 dagar i mars: (22 000/31) x 16 = 11 355 kronor
 • Hela april: (22 000/30) x 30 = 22 000 kronor
 • Summa (mars + april): 11 355 + 22 000 = 33 355 kronor

Summa ordinarie månadslön (mars + april): 22 000 + 22 000 = 44 000 kronor

Summa lön under korttidsarbete (mars + april): 21 148 + 20 350 = 41 498 kronor

Faktisk löneminskning:
(44 000 - 41 498) / 33 355 = 0,075 = 7,5 procent.

Så räknar vi faktisk arbetstidsminskning

Faktisk arbetstidsminskning:

(ordinarie arbetstid - arbetstid under korttidsarbete) / ordinarie arbetstid.

Faktisk arbetstidsminskning - gränser för rätt till stöd

Den ordinarie och minskade arbetstiden kan ge en faktisk arbetstidsminskning som inte uppfyller nivån i avtalet. Efter stödperiodens slut ska arbetstidsminskningen uppfylla nivån i ditt avtal. Gör den inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka stöd. Det här kontrollerar vi i din sista avstämning.

Tabellen nedan visar inom vilka gränser faktisk arbetstidsminskningen ska vara för att du ska ha rätt till stöd.

Gränser för faktisk arbetstidsminskning

Avtalad arbetstidsminskning

Faktisk arbetstidsminskning (som ger rätt till stöd)

20%

20-100 %

40%

40-100 %

60%

60-100 %

80%

80-100 %