Offentligt samråd

Ett offentligt samråd ska säkerställa att Tillväxtverket endast beviljar finansiering till projekt i områden där det saknas befintligt bredband och där kommersiell utbyggnad inte är planerad inom tre år.

Genom samrådet får bredbandsaktörer möjlighet att lämna synpunkter på publicerade behovskartläggningar och samtidigt anmäla sitt intresse för att bygga ut bredbandsnät med hjälp av finansiering från Regionalfonden.

Behovskartläggningar

Behovskartläggningar publiceras i samband med att offentligt samråd öppnar. I behovskartläggningen framgår vilka sträckor/områden som är sökbara.

Prioritetsordning

För vissa kommuner kan det förekomma en prioritetsordning för hur man som aktör kan lämna intresse. Prioritetsordningen innebär att man först måste lämna intresse för alla sträckor/områden med prioritet 1 innan man kan lämna intresse för sträckor/områden med prioritet 2, och så vidare.

Sträckor/områden kan även ha prioriteringen att hela området måste sökas. Då kan inte någon sträcka i området väljas bort (alla sträckor måste väljas).

Anmäl intresse och lämna synpunkter

Det är möjligt att lämna synpunkter på behovskartläggningarna och att anmäla intresse för att bygga ortsammanbindande nät med hjälp av stöd från Regionalfonden. Inom programområdet Övre Norrland är det även möjligt att ansöka om finansiering för att bygga accessnät i anslutning till ortssammanbindande nät.

För att anmäla intresse ska du använda formuläret:

Ni som anmäler intresse kommer att få återkoppling från Tillväxtverket. Återkopplingen består antingen av information om att ni har möjlighet att direkt lämna in en ansökan, eller av information om att flera aktörer har anmält intresse. Om flera aktörer är intresserade av att bygga samma sträcka så skickas en anbudsförfrågan ut. Därefter meddelar Tillväxtverket vem som får möjlighet att ansöka om finansiering.

För att lämna synpunkter ska du använda någon av blanketterna:

Öppna samråd

Jämtland Härjedalen och Västernorrland

Samrådet är kopplat till utlysningen Sök finansiering för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Mellersta Norrland och gäller för de sträckor som finns upptagna i behovskartläggningarna nedan.

Det är också möjligt att lämna information om egna utbyggnadsplaner eller att lämna information om befintligt bredband inom presenterade sträckor.

Tidplan

  • 28 maj: Samrådet öppnar
  • 17 juni: Sista dag att skicka in intresseanmälningar eller synpunkter
  • 12 augusti: Utlysningen öppnar
  • 13 september: Utlysningen stänger

Delta i samrådet

Fyll i någon av blanketterna ovan och skicka till mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Norrbotten och Västerbotten

Samrådet är kopplat till utlysningen Sök finansiering för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Övre Norrland och gäller för de sträckor som finns upptagna i behovskartläggningarna nedan.

Det är också möjligt att lämna information om egna utbyggnadsplaner eller att lämna information om befintligt bredband inom presenterade sträckor.

Tidplan

  • 8 maj: Samrådet öppnar
  • 7 juni: Sista dag att skicka in intresseanmälningar eller synpunkter
  • 12 augusti: Utlysningen öppnar
  • 13 september: Utlysningen stänger

Delta i samrådet

Fyll i någon av blanketterna ovan och skicka till ovrenorrland@tillvaxtverket.se