Tillväxtverket

Informationen på denna sida gäller det stöd för korttidsarbete som gick att söka under 2020. Här kan du läsa om Korttidsarbete 2021

Avstämning korttidsarbete

Efter var tredje stödmånad behöver du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Om avstämningen inte skickas in i tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

 • Avstämningen äger rum efter var tredje stödmånad, har du exempelvis fått stöd från april ska du göra avstämning i juli. Du har fyra veckor på dig att göra avstämningen.
 • I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Det innebär bland annat att du kan justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig om för mycket stöd betalats ut. För mycket utbetalat stöd räknas av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd.
 • Om du vill ansöka om mer stöd, ska du göra det i samband med avstämningen. Du ska alltså inte göra en ny, separat ansökan.
 • Du kommer att få ett mejl från oss med en länk till tjänsten där du ska göra avstämningen och söka eventuellt ytterligare stöd.
 • Om avstämningen inte har lämnats in i tid, och du som arbetsgivare därmed blivit återbetalningsskyldig, ska Tillväxtverket först fatta beslut om återbetalning. Du kommer att få information om hur du går tillväga när du får ditt beslut.

Skicka in din avstämning här

Det är du som signerade ansökan som kan se avstämningen efter att du loggat in vår e-tjänst. När du har loggat in kan du dela avstämningen med andra.

Observera att du måste signera din avstämning med BankID.

Avstämningen är uppdelad i fyra delar

Avstämningsansökan består av fyra steg som förklaras i text nedan

Ta god tid på dig när du gör din avstämning, det är mycket uppgifter som ska lämnas in och det är viktigt att alla uppgifter är korrekta.

Se film om vad avstämningen innebär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Dina uppgifter

I den här delen ser du uppgifterna du lämnade i din första ansökan. Till exempel vem som är kontaktperson och kontot du angav för utbetalning.

Se film om hur du loggar in, delar information och ändrar dina uppgifter i första avstämningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Avstämning

I avstämningen stämmer du av utfallet av de senaste tre månaderna.

I din första ansökan uppgav du dina anställda i en beräkningshjälp. Du ska nu lägga till dem i ett webbformulär. Vid behov kan du justera tidigare inlämnade uppgifter. Exempelvis om du missat att stämma av sista månaden av din preliminära stödperiod eller behöver justera frånvarodagar (till exempel vab, sjukdom eller semester).

Exempel:

Du sökte stöd för Julia, hon hade avtal om 60 procent, under mars och april. I avstämningen anger du hur Julia verkligen arbetat under de månaderna. Julia har inte haft någon frånvaro och korttidsarbetat 60 procent. Även om Julias arbetsmängd inte skiljer sig från den du angav i din ansökan ska du lägga till Julia och uppge det.

Inga decimaler i avstämningen

Bara hela tal ska tas med i avstämningen.

Se film om hur du fyller i avstämningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande uppgifter kommer vi efterfråga vid avstämning:

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden i timmar som den anställda skulle arbetat om den inte deltagit i korttidsarbete.

Arbetstid under korttidsarbete

Fyll i totala antalet arbetstimmar som den anställda har arbetat under sitt korttidsarbete.

En frånvarodag ska inte påverka hur du räknar den anställdes arbetstid under korttidsarbete. Det vill säga om den anställda haft en frånvarodag (till exempel sjuk eller vård av barn) ska du räkna dagen som den var planerad enligt korttidsarbete.

Du ska endast lämna uppgifter om de anställda som omfattats av permitteringsstöd under respektive månad. Om en medarbetare exempelvis omfattades av korttidsarbete under mars och april men inte under maj så lämnas alltså inga uppgifter alls avseende den medarbetaren för maj månad.

Exempel 1:

En anställd har arbetat 6 timmar istället för 8 timmar. Arbetstid under
korttidsarbete för den dagen är 6 timmar.

Exempel 2:

En anställd har en ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka och korttidsarbetar i 4 veckor på avtalad nivå 1 - 20%. Ordinarie tid är 160 timmar och planerad arbetstid under korttidsarbete är 128 timmar.

Arbetstiden är planerad:

 • 8 timmar per dag måndag till torsdag
 • Minskad arbetstid på fredagar, 8 timmar

En torsdag under korttidsarbetet är den anställda sjuk. Du bortser från det när du räknar fram arbetstiden under korttidsarbetet och anger 128 timmar som det var planerat.

Ordinarie månadslön

Ordinarie månadslön är lönen den anställda skulle haft om du inte hade fått stöd för korttidsarbete. I den ordinarie lönen ingår inte löneökningar som den anställda fått efter jämförelsemånaden.

Om ordinarie månadslön är högre än 44 000 kronor kommer stödet ändå att beräknas på 44 000 kronor, eftersom det är maxbeloppet. Ange ordinarie lön även om ordinarie månadslön överstiger 44 000 kronor.

Månadslön under korttidsarbete

Fyll i lönen som den anställde haft under korttidsarbetet. Om den anställda korttidsarbetat under del av månad till exempel 16 mars - 31 mars, ska du ändå fylla i lönen för hela månaden.

Även om den anställda haft frånvarodagar som till exempel vård av barn (vab) och det lett till löneavdrag ska du fylla i månadslönen som det var planerat.

Exempel:

En anställd har en ordinarie månadslön på 44 000 kr.

Under en månad har den anställda korttidsarbetat på nivå 3 - 60% minskad arbetstid. Du som arbetsgivare har planerat att betala ut 92,5% av lönen, 40 700 kr.

Den anställda har varit frånvarande två dagar med vab och fått en löneminskning för det.

Du fyller ändå i “månadslön under korttidsarbete“ som det var planerat det vill säga 40 700 kr.

Frånvaro, till exempel sjukdom, vab och semester

Följande frånvaro täcks inte av stödet för korttidsarbete:

 • Semesterdagar
 • Vård av barn
 • Sjukfrånvaro som inte räknats av den ordinarie lönen*
 • Föräldraledighet som inte räknats av den ordinarie lönen*
 • Facklig förtroendetid

Se exempel på hur vi räknar frånvaro

Ledighet, till exempel permission, komp- eller flextid

Arbetstidsförkortning, permission, komp- och flextid ska räknas som närvaro i avstämningen. Detta eftersom ledigheten grundar sig på intjänad tid från arbetstagaren och är en oförändrad kostnad för arbetsgivaren för den anställde. Semester som utgår enligt semesterlagen räknas dock som frånvaro, eftersom semester är en lagstadgad förmån.

 • Betald ledighet i form av uttag av komp- eller flextid är arbetstid som förläggs vid en annan tidpunkt. Oftast för att kompensera att arbetstagaren har arbetat för mycket vid en tidigare tidpunkt.
 • Ledighet i form av permission för exempelvis läkarbesök eller begravning är en form av tillfällig betald ledighet som avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där arbetsgivaren fortfarande har samma kostnader som om arbetstagaren hade arbetat.

Semester däremot regleras särskilt i semesterlagen och är en lagstadgad rättighet. Det innebär att någon arbetstids- och löneminskning inte kan göras från semestern.

Annan betald ledighet än semester utgör därför stödgrundande närvaro och omfattas om samma regler om arbetstids- och löneminskning som annan ordinarie lön och arbetstid.

Faktisk arbetstids- och löneminskning

Efter stödperiodens slut ska faktisk arbetstids- och löneminskning uppfylla nivåerna i dina avtal för respektive avtalsperiod. Gör den inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka stöd. Det här kontrollerar vi i din sista avstämning.

Faktisk arbetstidsminskning

Summan av den minskade arbetstiden, i timmar, delat med den ordinarie arbetstiden, i timmar. Faktiskt arbetsminskning visas i procent och är en genomsnittlig arbetstidsminskning för den sammanlagda tiden.

Läs mer om fördelning av arbetstid

Faktisk löneminskning

Fyll i lönen som den anställde haft under korttidsarbetat. Om den anställda korttidsarbetat under del av månad till exempel 16 mars - 31 mars, ska du ändå fylla i lönen för hela månaden.

Även om den anställda haft frånvarodagar som till exempel vab och det lett till löneavdrag ska du fylla i månadslönen som det var planerat.

Läs mer och se räkneexempel här

Så beräknar vi stödbeloppet för avstämningsperioden

Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%

Där “del av månad” är lika med “dagar med korttidsarbete” delat med “dagar i månaden”.

Och där närvarokvot är “dagar med korttidsarbete” minus “frånvarodagar” delat med “dagar med korttidsarbete”.

Exempel:

Isak har gått ner 60% och 80% och varit föräldraledig.

 • Isak har sökt stöd från 16 mars till 30 april
 • Har en ordinare månadslön på 22 240 kr
 • Har gått ner i arbetstid med 60% och 80% under maj
 • Var frånvarande den 24 mars och 7 maj för vab (vård av barn)

16 mars - 31 mars (16 dagar):

22 240 x 16/31 x 60% x ( 16 - 1 )/16 x 98,6%= 6 366 kr

1 april - 30 april (30 dagar):

22 240 x 30/30 x 60% x ( 30 - 0 ) / 30 x 98,6% = 13 157 kr

1 maj - 31 maj (31 dagar):

22 240 x 31/31 x 80% x ( 31 - 1 ) / 31 x 98,6% = 16 977 kr

Kan du bli återbetalningsskyldig?

Arbetstids- och löneminskningen ska efter hela stödperiodens slut (6 eller 9 månader) uppfylla nivån i avtalet för att du ska ha rätt till stöd. När du gör din sista avstämning kommer vi att kontrollera detta. Är du inte inom gränserna kan du bli återbetalningsskyldig, läs mer om återbetalning och vad som händer efter avstämningen.

På sidan om faktisk löne- och arbetstidsminskning kan du se vilka gränser du måste befinna dig inom för att ha rätt till stöd.

För att hålla dig inom gränserna för rätt till stöd är det viktigt att du uppdaterar avtalet om du ändrar nivån för korttidsarbetet.

Företag med fler än 25 anställda som deltar i korttidsarbete

Uppgifterna ska fyllas i för varje anställd. För att underlätta för företag som har fler än 25 anställda som korttidsarbetar kommer det finnas beräkningsunderlag i Excel som dessa företag kan välja att bifoga avstämningen.

Beräkningsunderlag

3. Ytterligare stöd

Om du har behov av ytterligare stöd är det nu, i avstämningen, som du ska ansöka om det. Du ska alltså inte göra någon separat ansökan om ytterligare stöd. Det är också nu du ansöker om utbetalning av eventuellt justerad stödnivå, till exempel om stödnivån ändrats från 60 till 80 procent under någon del av perioden.

När du ansöker om ytterligare stöd ska du registrera stödet för hela den kommande stödperioden även om du sökt för delar av den tidigare och inte vill göra några justeringar. Om du inte gör det kommer du inte få hela stödbeloppet förrän vid nästa avstämning.

Exempel:

Du sökte stöd för Tuva från 16 mars till 15 juli och har då avstämningsperiod de tre första kalendermånaderna, 16 mars till 31 maj. Du vill nu söka ytterligare stöd för slutet av juli och augusti. Du ska då registrera ytterligare stöd från 1 juni till och med 31 augusti.

Se film om hur du söker ytterligare stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändra nivån för arbetstidsminskning

För månaderna maj, juni och juli är det möjligt att permittera på 80 procent. Om nivån för arbetstiden ändras (oavsett om den ändras till 20, 40, 60 eller 80 procent) kan man justera det befintliga avtalet med den nya överenskomna nivån eller ta fram ett nytt avtal.

Så här beräknar vi ytterligare sökt stöd

Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%

Där “del av månad” är lika med “dagar med korttidsarbete” delat med “dagar i månaden”.

Och där närvarokvot är “dagar med korttidsarbete” minus “frånvarodagar” delat med “dagar med korttidsarbete”

Exempel:

 • Pernilla har sökt ytterligare stöd från 1 juni till 31 augusti
 • Har en ordinarie månadslön på 22 240 kr
 • Har gått ner i arbetstid med 80% under juni och juli och 60% under augusti
 • Ska ha 15 semesterdagar i juli

1 juni - 30 juni (30 dagar):

22 240 x 30/30 x 80% x ( 30 - 0 ) / 30 x 98,6%= 17 543 kr

1 juli - 31 juli (31 dagar):

22 240 x 31/31 x 80% x ( 31 - 15 ) / 31 x 98,6% = 9 054 kr

1 augusti - 31 augusti (31 dagar):

22 240 x 31/31 x 60% x ( 31 - 0 ) / 31 x 98,6% = 13 157 kr

Företag med fler än 25 anställda som deltar i korttidsarbete

I avstämningen ska det skickas in uppgifter om varje anställd. För att underlätta för företag som har fler än 25 anställda som korttidsarbetar kommer det finnas beräkningsunderlag i Excel som dessa företag kan välja att bifoga avstämningen.

Beräkningsunderlag

Dessa perioder kan du söka ytterligare stöd för vid avstämning 1

Du kan ansöka om ytterligare stöd med start från dagen efter avstämningsperiodens slut. Du kan inte söka stöd längre än att den totala stödperioden uppgår till sex kalendermånader från din första ansökans startdatum.

Exempel 1:

Du sökte stöd för Emil i fyra månader i första ansökan

 • I ansökan sökte du stöd för Emil från 16 mars till 30 juni.
 • Avstämningsperioden är då 16 mars till 31 maj (de tre första kalendermånaderna)
 • Du kan då söka ytterligare stöd från 1 juni – 31 augusti (mars – aug = sex månader). Du har redan sökt för juni men ska göra det på nytt.

Samma gäller om du till exempel har sökt 1 maj till 31 augusti. Du gör då en avstämning för maj juli. Du ska vid din avstämning söka stöd för augusti igen om du vill ansöka om ytterligare stöd.

Exempel 2:

Du sökte stöd för 15 dagar för Anna i första ansökan

 • I ansökan sökte du stöd för Anna från 1 april till 15 april
 • Avstämningsperioden är då 1-31 april
 • Du kan då söka ytterligare stöd från 1 maj till 30 september (april - september = sex månader).

4. Förlängning

När din tidigare ansökan beviljades fick du automatisk godkänt att söka stöd i totalt sex månader. Om dina ekonomiska svårigheter kvarstår kan du ansöka om att bli godkänd för stöd i ytterligare tre månader, alltså totalt nio månader.

Se film om hur du söker om förlängning, skickar in avstämningen och vad som händer sen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.