Tillväxtverket

Följ EU:s regler för statsstöd

EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Därför ska ni kunna beskriva hur ert projekt förhåller sig till statsstödsreglerna när ni ansöker om stöd.

Ni ska själva bedöma om hela projektet berörs av reglerna, om bara delar av projektet berörs eller om projektet helt saknar inslag av statsstöd. Bedömningen ger vägledning för prövningen av ansökan och det är Tillväxtverket som gör den slutgiltiga bedömningen av förhållandet till statsstödsreglerna.

Kontakta gärna Tillväxtverkets kontor för råd i frågan, helst redan innan ni börjar utforma projektet. Ibland behövs ett särskilt godkännande av EU-kommissionen, vilket i så fall kräver speciella förberedelser.

Statsstöd kan se ut på många olika sätt. Om ert projekt exempelvis gynnar en grupp företag genom subventionerade nyttigheter eller tjänster av något slag kan det räknas som en form statsstöd. Exempel på sådana insatser kan gälla:

  • rådgivning
  • kompetens- eller affärsutveckling
  • projekt för internationalisering
  • FoU
  • innovation
  • kluster- och nätverkssatsningar.

Andra exempel på stadsstöd är finansiering av bredband, flygplatser, hamnar eller annan infrastruktur som upplåts i utbyte mot ekonomisk ersättning.

Om ert projekt berörs av reglerna om statsstöd sätter Tillväxtverket upp särskilda villkor som ni måste följa när ni genomför projektet. Villkoren står i beslutet om stöd och begränsar till exempel vilka kostnader ni kan få stöd för. Villkoren kan också innebära att de företag som gynnas av ert projekt måste vara med och medfinansiera projektet.

Om ert projekt är ett ramprojekt gäller särskilda regler för statsstöd. Läs mer på sidan Ramprojekt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version