Kulturella och kreativa näringar

Här hittar du statistik om kulturella och kreativa näringar i Sverige.

Kulturella och kreativa näringar består av företag med kulturskapande eller kreativa processer som sin affärsidé eller som sin råvara. Det finns också företag som bygger vidare på andras skapande, exempelvis genom distribution och handel eller genom utveckling av digitala tjänster med kulturellt innehåll.

Statistiken på denna sida om de kulturella och kreativa näringarna i Sverige kommer från Kreametern. Kreametern var ett resultat av ett regeringsuppdrag till fem nationella myndigheter däribland Tillväxtverket. Tillsammans tog dessa myndigheter fram nationella definitioner av och offentlig statistik för kulturella och kreativa näringar samt kulturella och kreativa yrken. De nationella definitionerna och metodiska beskrivningar av arbetet med statistiken finns beskrivna i rapporten Kreametern - metodrapport. Ytterligare material finns i rapporten Kreametern Analysrapport #1.

Tidigare fanns ett mer omfattande text- och diagrammaterial publicerat på Tillväxtverkets hemsida om den statistik som togs fram inom ramen för arbetet med Kreametern. Eftersom detta material inte uppdaterats under senare år har Tillväxtverket valt att ta bort stora delar av detta material. Beroende på att det fortfarande finns ett intresse för denna statistik, så finns denna dock fortfaranade tillgänglig på denna sida fast i mer komprimerad form.

Nedan finns ett interaktivt diagram med företagsekonomiska mått på de kulturella och kreativa näringarna för år 2010-2017 uppdelat på branscher och regioner. Längre ned på sidan finns även finns länkar till samtliga de datafiler i excelform (rådatafiler) som den tidigare redovisade statistiken bygger på samt äldre statistikrapporter om de kulturella och kreativa näringarna.

Diagram: Regioner och branschgrupper 2010-2017

Totalt

Antal anställda inom kulturella och kreativa näringar
 20102011201220132014201520162017
Blekinge län1 361,01 245,01 246,01 227,01 212,01 163,01 111,01 106,0
Dalarnas län2 487,02 484,02 394,02 141,02 311,02 272,02 184,02 124,0
Gotlands län548,0534,0533,0536,0544,0532,0545,0584,0
Gävleborgs län2 279,02 402,02 287,02 361,02 155,02 011,02 021,02 072,0
Hallands län4 876,04 251,04 231,03 940,03 864,03 872,03 779,03 722,0
Jämtlands län1 154,01 179,01 131,01 037,01 019,01 015,0986,01 059,0
Jönköpings län3 415,03 342,03 208,02 978,02 879,02 954,02 898,02 846,0
Kalmar län2 326,02 329,02 293,02 212,02 184,02 158,02 148,02 111,0
Kronobergs län3 598,03 766,03 912,03 736,03 569,03 494,03 659,03 959,0
Norrbottens län1 977,02 037,02 037,02 054,02 029,01 958,01 936,01 841,0
Skåne län16 514,016 929,016 685,016 352,016 205,016 296,015 551,016 183,0
Stockholms län56 219,057 035,057 966,059 122,059 733,061 023,063 028,066 146,0
Södermanlands län2 612,02 569,02 442,02 280,02 318,02 562,02 037,02 037,0
Uppsala län3 088,03 188,03 185,02 957,03 073,03 117,03 293,03 482,0
Värmlands län2 257,02 269,02 236,02 201,02 127,02 088,02 058,02 109,0
Västerbottens län2 231,02 287,02 300,02 267,02 197,02 157,02 248,02 322,0
Västernorrlands län2 048,01 936,01 844,01 804,01 772,01 724,01 739,01 770,0
Västmanlands län2 359,02 463,02 301,02 327,02 207,02 217,02 136,02 071,0
Västra Götalands län23 829,024 256,024 145,023 884,023 350,023 548,023 989,024 677,0
Örebro län2 972,03 025,03 018,02 899,02 800,02 773,02 629,02 602,0
Östergötlands län3 747,03 683,03 623,03 639,03 600,03 474,03 553,03 632,0
Totalt Sverige141 934,0143 222,0143 113,0142 070,0141 321,0142 595,0143 708,0148 648,0

Arkitektur

Antal anställda inom kulturella och kreativa näringar
 20102011201220132014201520162017
Blekinge län24,032,030,027,028,026,023,026,0
Dalarnas län67,060,062,066,071,068,069,078,0
Gotlands län24,022,028,029,034,035,038,032,0
Gävleborgs län55,050,056,053,052,054,057,059,0
Hallands län79,073,078,078,080,075,077,092,0
Jämtlands län25,030,034,033,041,042,039,044,0
Jönköpings län95,0100,096,0114,0109,0118,0128,0127,0
Kalmar län73,067,061,068,070,068,064,095,0
Kronobergs län36,041,041,043,043,044,044,056,0
Norrbottens län87,059,069,068,066,058,053,064,0
Skåne län808,0862,0861,0850,0844,0870,0950,01 086,0
Stockholms län2 770,03 011,03 159,03 319,03 454,03 712,04 056,04 442,0
Södermanlands län70,072,076,079,080,084,035,049,0
Uppsala län226,0227,0257,0272,0287,0300,0322,0325,0
Värmlands län54,057,066,075,076,080,085,094,0
Västerbottens län48,063,064,069,066,073,079,0106,0
Västernorrlands län46,039,038,034,040,044,044,046,0
Västmanlands län79,085,090,086,087,0102,0108,0116,0
Västra Götalands län1 118,01 231,01 275,01 271,01 373,01 433,01 543,01 679,0
Örebro län71,072,075,086,088,096,0104,0113,0
Östergötlands län115,0133,0138,0135,0136,0146,0148,0159,0
Totalt Sverige5 970,06 386,06 655,06 856,07 127,07 530,08 069,08 890,0

Audiovisuellt

Antal anställda inom kulturella och kreativa näringar
 20102011201220132014201520162017
Blekinge län47,058,063,069,063,074,076,080,0
Dalarnas län166,0155,0162,0157,0151,0152,0152,0162,0
Gotlands län46,044,047,043,044,050,062,073,0
Gävleborgs län143,0142,0140,0145,0129,0122,0123,0132,0
Hallands län120,0124,0131,0111,0108,0119,0122,0145,0
Jämtlands län58,048,050,052,058,070,082,092,0
Jönköpings län120,0122,0118,0136,0110,0117,0119,0135,0
Kalmar län54,056,060,059,060,066,073,080,0
Kronobergs län198,0213,0192,0187,0190,0193,0191,0200,0
Norrbottens län397,0390,0435,0424,0414,0378,0380,0348,0
Skåne län1 028,01 177,01 217,01 217,01 233,01 290,01 232,01 544,0
Stockholms län8 928,09 086,09 054,09 593,09 357,09 294,09 909,011 360,0
Södermanlands län79,093,096,093,0105,0126,0131,0133,0
Uppsala län285,0315,0326,0294,0247,0296,0316,0336,0
Värmlands län157,0162,0154,0143,0128,0131,0109,0113,0
Västerbottens län271,0289,0298,0288,0267,0285,0289,0298,0
Västernorrlands län152,0151,0127,0134,0127,0123,0131,0147,0
Västmanlands län100,0107,0117,0120,0108,0108,0113,0116,0
Västra Götalands län1 352,01 367,01 430,01 406,01 325,01 381,01 465,01 513,0
Örebro län186,0170,0174,0158,0161,0151,0153,0163,0
Östergötlands län251,0212,0224,0215,0196,0191,0196,0209,0
Totalt Sverige14 138,014 481,014 615,015 046,014 581,014 717,015 424,017 379,0

Bild & Form

Antal anställda inom kulturella och kreativa näringar
 20102011201220132014201520162017
Blekinge län164,0120,0128,0164,0162,0141,0111,0112,0
Dalarnas län83,084,087,079,079,078,097,066,0
Gotlands län19,029,034,033,047,034,033,040,0
Gävleborgs län74,091,087,094,085,074,082,083,0
Hallands län118,0112,0132,0146,0145,0136,0133,0169,0
Jämtlands län51,054,048,053,048,048,049,053,0
Jönköpings län125,0106,0100,0101,0104,0115,0116,0128,0
Kalmar län48,055,057,059,053,071,061,080,0
Kronobergs län1 265,01 344,01 485,01 353,01 408,01 529,01 775,01 841,0
Norrbottens län63,079,090,0101,0115,0103,0115,0110,0
Skåne län877,0896,0878,0932,0966,01 048,01 052,01 151,0
Stockholms län3 046,03 441,03 362,03 559,03 819,03 755,04 062,04 365,0
Södermanlands län103,0102,0114,0112,0118,0141,0103,0124,0
Uppsala län92,0105,0106,095,095,0101,0114,0147,0
Värmlands län38,048,050,052,063,064,073,065,0
Västerbottens län94,0113,0114,096,089,083,094,0101,0
Västernorrlands län66,063,053,056,050,048,038,036,0
Västmanlands län72,084,0105,0111,0116,0119,0114,0118,0
Västra Götalands län1 125,01 142,01 125,01 188,01 280,01 383,01 627,01 722,0
Örebro län152,0170,0152,0142,0148,0139,0198,0158,0
Östergötlands län167,0159,0162,0173,0175,0146,0147,0169,0
Totalt Sverige7 842,08 397,08 473,08 708,09 196,09 363,010 200,010 842,0

Kulturarv

Antal anställda inom kulturella och kreativa näringar
 20102011201220132014201520162017
Blekinge län0,00,00,00,00,03,02,04,0
Dalarnas län32,030,036,037,060,059,047,064,0
Gotlands län13,016,011,014,017,011,012,012,0
Gävleborgs län3,04,05,05,04,06,05,05,0
Hallands län11,012,08,08,012,010,011,03,0
Jämtlands län19,021,012,013,013,013,08,07,0
Jönköpings län0,00,00,02,01,02,02,02,0
Kalmar län23,025,033,033,035,043,050,054,0
Kronobergs län7,053,049,045,042,043,045,045,0
Norrbottens län32,034,041,040,037,038,042,036,0
Skåne län17,033,033,036,028,035,041,045,0
Stockholms län499,0488,0519,0519,0508,0464,0459,0471,0
Södermanlands län8,06,017,018,018,018,015,015,0
Uppsala län9,09,010,010,06,06,04,05,0
Värmlands län10,010,013,016,020,018,022,017,0
Västerbottens län109,0110,0151,0153,0162,0154,0145,0139,0
Västernorrlands län12,014,03,04,02,02,05,01,0
Västmanlands län21,021,020,022,034,028,028,023,0
Västra Götalands län186,0164,0197,0230,0203,0216,0300,0278,0
Örebro län6,014,013,014,020,017,020,019,0
Östergötlands län40,039,038,036,041,039,047,036,0
Totalt Sverige1 057,01 103,01 209,01 255,01 263,01 225,01 310,01 281,0

Litteratur & Press

Antal anställda inom kulturella och kreativa näringar
 20102011201220132014201520162017
Blekinge län459,0399,0396,0380,0363,0363,0356,0359,0
Dalarnas län910,0896,0823,0653,0634,0641,0615,0536,0
Gotlands län193,0181,0181,0192,0176,0154,0162,0175,0
Gävleborgs län700,0823,0749,0838,0680,0583,0571,0560,0
Hallands län1 215,01 176,01 131,01 011,0904,0820,0755,0666,0
Jämtlands län332,0346,0354,0290,0297,0296,0273,0272,0
Jönköpings län1 371,01 321,01 174,01 087,01 042,01 047,0962,0930,0
Kalmar län767,0721,0704,0642,0643,0617,0555,0518,0
Kronobergs län1 154,01 129,01 142,01 088,0973,0744,0723,0953,0
Norrbottens län474,0486,0459,0446,0415,0413,0333,0316,0
Skåne län5 684,05 410,05 148,04 805,04 852,04 852,04 138,04 130,0
Stockholms län13 853,013 032,013 180,012 533,012 195,012 451,011 736,011 495,0
Södermanlands län1 042,0992,0887,0782,0775,0933,0543,0504,0
Uppsala län1 012,0982,0957,0793,0903,0857,0863,0940,0
Värmlands län789,0771,0711,0727,0675,0642,0632,0658,0
Västerbottens län579,0565,0551,0501,0494,0465,0458,0450,0
Västernorrlands län620,0564,0550,0513,0495,0492,0547,0563,0
Västmanlands län979,0970,0791,0766,0676,0706,0641,0605,0
Västra Götalands län5 250,05 059,04 925,04 702,04 406,04 346,04 122,03 955,0
Örebro län736,0829,0713,0666,0597,0633,0531,0581,0
Östergötlands län1 238,01 252,01 213,01 148,01 148,01 124,01 065,01 056,0
Totalt Sverige39 365,037 906,036 751,034 570,033 350,033 189,030 585,030 228,0

Litterärt och konstn. skapande

Antal anställda inom kulturella och kreativa näringar
 20102011201220132014201520162017
Blekinge län5,07,011,014,014,015,011,015,0
Dalarnas län23,026,024,022,023,025,016,025,0
Gotlands län8,06,06,07,06,022,013,017,0
Gävleborgs län29,031,041,037,044,045,039,040,0
Hallands län28,031,026,031,032,035,030,039,0
Jämtlands län11,013,012,012,012,011,010,011,0
Jönköpings län18,024,024,029,025,020,019,023,0
Kalmar län15,020,014,011,016,014,018,016,0
Kronobergs län6,08,010,08,010,013,08,014,0
Norrbottens län10,016,012,020,014,012,017,017,0
Skåne län192,0193,0229,0227,0248,0256,0249,0292,0
Stockholms län815,0886,0972,01 026,01 046,01 091,01 081,01 226,0
Södermanlands län23,021,025,023,031,035,030,033,0
Uppsala län36,042,038,037,039,040,041,057,0
Värmlands län47,048,026,024,019,026,025,036,0
Västerbottens län17,019,018,019,021,023,024,028,0
Västernorrlands län9,09,09,07,07,012,016,015,0
Västmanlands län30,047,046,049,050,049,046,049,0
Västra Götalands län230,0244,0259,0228,0206,0225,0239,0261,0
Örebro län88,0100,086,089,091,094,077,071,0
Östergötlands län24,027,020,024,032,038,032,039,0
Totalt Sverige1 665,01 818,01 910,01 947,01 986,02 113,02 057,02 339,0

Mode

Antal anställda inom kulturella och kreativa näringar
 20102011201220132014201520162017
Blekinge län371,0385,0384,0358,0355,0353,0361,0350,0
Dalarnas län807,0793,0745,0733,0875,0847,0858,0831,0
Gotlands län174,0159,0148,0130,0133,0134,0135,0142,0
Gävleborgs län731,0737,0721,0688,0667,0651,0639,0704,0
Hallands län2 290,01 703,01 675,01 687,01 674,01 738,01 745,01 816,0
Jämtlands län443,0440,0371,0365,0380,0379,0371,0408,0
Jönköpings län1 152,01 154,01 165,01 106,01 112,01 126,01 167,01 100,0
Kalmar län668,0692,0692,0704,0700,0676,0665,0664,0
Kronobergs län546,0565,0543,0546,0561,0585,0556,0550,0
Norrbottens län697,0734,0704,0699,0730,0694,0710,0670,0
Skåne län4 830,05 140,05 098,05 194,05 020,04 957,04 907,04 827,0
Stockholms län12 821,013 442,013 866,014 407,015 166,015 699,016 956,018 022,0
Södermanlands län970,0960,0925,0885,0907,0932,0891,0874,0
Uppsala län887,0917,0902,0903,0936,0950,01 003,01 015,0
Värmlands län831,0823,0834,0789,0798,0778,0784,0795,0
Västerbottens län727,0726,0702,0706,0703,0708,0789,0824,0
Västernorrlands län712,0670,0644,0664,0673,0631,0608,0600,0
Västmanlands län669,0709,0732,0746,0747,0718,0715,0686,0
Västra Götalands län10 061,010 520,010 420,010 360,010 262,010 313,010 443,010 844,0
Örebro län1 033,01 038,01 034,01 027,01 005,0998,0887,0907,0
Östergötlands län1 381,01 298,01 252,01 223,01 191,01 128,01 139,01 141,0
Totalt Sverige42 816,043 605,043 623,044 013,044 721,045 116,046 460,047 924,0

Reklam

Antal anställda inom kulturella och kreativa näringar
 20102011201220132014201520162017
Blekinge län249,0197,0189,0164,0176,0138,0122,099,0
Dalarnas län241,0251,0225,0212,0234,0213,0189,0207,0
Gotlands län35,049,046,049,042,047,049,054,0
Gävleborgs län480,0454,0418,0425,0416,0400,0417,0393,0
Hallands län611,0690,0650,0567,0543,0563,0498,0439,0
Jämtlands län173,0191,0199,0170,0119,0113,0105,0129,0
Jönköpings län466,0449,0456,0327,0303,0327,0315,0321,0
Kalmar län509,0519,0489,0455,0421,0404,0457,0405,0
Kronobergs län249,0277,0311,0286,0209,0205,0202,0173,0
Norrbottens län161,0185,0163,0171,0173,0185,0210,0190,0
Skåne län2 406,02 397,02 351,02 137,02 126,02 009,01 950,02 016,0
Stockholms län10 563,010 429,010 542,010 584,010 560,010 772,010 795,010 584,0
Södermanlands län224,0220,0197,0183,0175,0187,0179,0181,0
Uppsala län357,0407,0422,0347,0345,0353,0398,0423,0
Värmlands län229,0248,0262,0244,0221,0216,0216,0205,0
Västerbottens län301,0310,0311,0313,0313,0295,0293,0308,0
Västernorrlands län190,0207,0196,0199,0186,0176,0164,0173,0
Västmanlands län346,0372,0331,0343,0297,0289,0263,0257,0
Västra Götalands län3 178,03 187,03 153,03 046,02 927,02 840,02 811,02 931,0
Örebro län344,0282,0349,0326,0293,0272,0270,0283,0
Östergötlands län386,0426,0427,0425,0413,0387,0394,0418,0
Totalt Sverige21 710,021 758,021 694,020 973,020 495,020 414,020 313,020 200,0

Scenkonst

Antal anställda inom kulturella och kreativa näringar
 20102011201220132014201520162017
Blekinge län42,047,045,051,051,050,049,061,0
Dalarnas län158,0189,0230,0182,0184,0189,0141,0155,0
Gotlands län36,028,032,039,045,045,041,039,0
Gävleborgs län64,070,070,076,078,076,088,096,0
Hallands län404,0330,0400,0301,0366,0376,0408,0353,0
Jämtlands län42,036,051,049,051,043,049,043,0
Jönköpings län68,066,075,076,073,082,070,080,0
Kalmar län169,0174,0183,0181,0186,0199,0205,0199,0
Kronobergs län137,0136,0139,0180,0133,0138,0115,0127,0
Norrbottens län56,054,064,085,065,077,076,090,0
Skåne län672,0821,0870,0954,0888,0979,01 032,01 092,0
Stockholms län2 924,03 220,03 312,03 582,03 628,03 785,03 974,04 181,0
Södermanlands län93,0103,0105,0105,0109,0106,0110,0124,0
Uppsala län184,0184,0167,0206,0215,0214,0232,0234,0
Värmlands län102,0102,0120,0131,0127,0133,0112,0126,0
Västerbottens län85,092,091,0122,082,071,077,068,0
Västernorrlands län241,0219,0224,0193,0192,0196,0186,0189,0
Västmanlands län63,068,069,084,092,098,0108,0101,0
Västra Götalands län1 329,01 342,01 361,01 453,01 368,01 411,01 439,01 494,0
Örebro län356,0350,0422,0391,0397,0373,0389,0307,0
Östergötlands län145,0137,0149,0260,0268,0275,0385,0405,0
Totalt Sverige7 371,07 768,08 183,08 702,08 602,08 928,09 290,09 565,0

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se