Kunskap

Befolkningens kunskaper om företagande har minskat något mellan 2012 och 2016. Andelen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag har minskat från 59 till 54 procent.

Framför allt verkar det vara i gruppen unga (18-30 år) som andelen som känner till vad som krävs för att starta företag har minskat.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel av befolkningen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag
 20122016
Totalt59,0 %53,6 %

Kön

Andel av befolkningen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag
 20122016
Kvinnor 53,0 %46,2 %
Män 66,0 %61,3 %
Totalt 59,0 %53,6 %

Bakgrund

Andel av befolkningen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag
 20042012
Svensk bakgrund59,0 %53,4 %
Utländsk bakgrund57,0 %54,3 %
Totalt 59,0 %53,6 %

Ålder

Andel av befolkningen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag
 20042012
18-30 år56,0 %44,6 %
31-55 år62,0 %57,6 %
56-70 år57,0 %55,0 %
Totalt 59,0 %53,6 %

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskapsbarometern. Drygt 10 000 personer i åldern 18-70 år deltog år 2016 i denna undersökning. Svarsfrekvensen var detta år 37 procent. Motsvarande undersökning riktad till personer i åldern 18-70 år har genomförts två gånger tidigare år 2004 och 2012.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se