Internationalisering

Andelen små och medelstora företag som exporterar har minskat något sedan år 2020. År 2023 var det 15 procent av de små och medelstora företagen som exporterade jämfört med 18 procent år 2020. Samtidigt är det 18 procent av företagen som importerar.

Ju fler anställda ett företag har desto vanligare är det att företag exporterar.Tillverkning, Handel och IKT är de branscher där andelen exporterande företag är högst.

Bekrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som exporterat under det senaste året
 20112014201720202023
Totalt14,216,817,418,414,8

Storlek

Andel små och medelstora företag som exporterat under det senaste året
 20112014201720202023
0 anställda10,113,113,815,013,4
1-9 anställda14,616,217,218,614,4
10-49 anställda26,229,629,227,721,6
50-249 anställda35,543,937,337,529,7
Totalt14,216,817,418,414,8

Bransch

Andel små och medelstora företag som exporterat under det senaste året
 20112014201720202023
Tillverkning29,936,742,444,437,0
Energi och vatten13,212,912,314,29,5
Byggverksamhet3,62,64,33,03,1
Handel23,128,929,032,129,2
Transport och magasinering4,88,310,212,67,9
Hotell och restaurang2,53,93,14,12,9
Information och kommunikation30,129,531,428,222,0
Juridik, ekonomi och vetenskap15,719,320,119,814,1
Fastighet och uthyrning8,112,310,210,38,6
Utbildning12,211,011,213,86,8
Vård och omsorg1,71,04,82,03,2
Kultur och nöje9,613,711,610,811,3
Totalt14,216,817,418,414,8

Län

Andel små och medelstora företag som exporterat under det senaste året
 20112014201720202023
Blekinge län11,112,911,313,514,4
Dalarnas län13,213,110,414,410,3
Gotlands län7,06,113,810,35,8
Gävleborgs län9,612,011,56,28,8
Hallands län14,720,317,116,012,0
Jämtlands län11,512,913,118,78,7
Jönköpings län21,421,723,622,410,9
Kalmar län9,112,115,013,615,2
Kronobergs län17,417,99,618,98,5
Norrbottens län17,612,217,310,914,0
Skåne län14,820,421,122,017,9
Stockholms län15,217,516,319,216,2
Södermanlands län9,410,813,721,116,3
Uppsala län9,78,913,414,511,0
Värmlands län16,520,519,912,317,4
Västerbottens län12,113,619,517,316,1
Västernorrlands län7,711,112,815,85,3
Västmanlands län16,012,410,310,111,8
Västra Götalands län15,419,522,421,915,5
Örebro län13,013,513,321,118,6
Östergötlands län9,713,916,815,314,9
Totalt14,216,817,418,414,8

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Urvalet i 2023 års undersökning består av cirka 22 200 små och medelstora företag, varav cirka 6 600 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014,2017 och 2020.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se