Konkurrens

År 2023 ansåg 17 procent av de små och medelstora företagen att konkurrensen från företag i utlandet har ökat under den senaste femårsperioden. Det är en viss minskning jämfört med år 2020.

Motsvarande andel av de små och medelstora företagen år 2023 som upplever att den inhemska konkurrensen har ökat är 38 procent. Det finns stora skillnader mellan företagsstorlek, bransch och region i hur företag upplever konkurrens från andra företag.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som anser att konkurrensen från företag i Sverige har ökat de senaste fem åren
 20112014201720202023
Totalt39,944,340,339,137,7

Storlek

Andel små och medelstora företag som anser att konkurrensen från företag i Sverige har ökat de senaste fem åren
 20112014201720202023
0 anställda35,841,635,234,333,7
1-9 anställda40,543,141,540,238,6
10-49 anställda50,257,848,147,746,0
50-249 anställda55,562,054,255,150,6
Totalt39,944,340,339,137,7

Bransch

Andel små och medelstora företag som anser att konkurrensen från företag i Sverige har ökat de senaste fem åren
 20112014201720202023
Tillverkning33,334,431,429,727,3
Energi och vatten39,441,949,933,931,6
Byggverksamhet27,637,030,932,434,2
Handel54,155,954,250,448,9
Transport och magasinering47,753,342,751,046,7
Hotell och restaurang53,360,350,256,655,0
Information och kommunikation32,537,634,739,432,8
Juridik, ekonomi och vetenska28,332,830,828,433,1
Fastighetsservice och uthyrni42,554,351,246,943,7
Utbildning43,245,738,443,034,7
Vård och omsorg40,342,844,835,527,9
Kultur och nöje49,554,750,750,541,1
Totalt39,944,340,339,137,7

Län

Andel små och medelstora företag som anser att konkurrensen från företag i Sverige har ökat de senaste fem åren
 20112014201720202023
Blekinge län41,043,736,439,336,2
Dalarnas län35,835,339,719,538,0
Gotlands län42,948,038,132,733,2
Gävleborgs län44,844,439,234,624,9
Hallands län40,750,537,136,634,0
Jämtlands län41,745,132,145,135,3
Jönköpings län39,544,932,445,929,0
Kalmar län41,347,149,239,834,2
Kronobergs län35,949,640,727,735,2
Norrbottens län51,042,234,943,436,8
Skåne län41,342,845,039,136,0
Stockholms län40,345,141,941,241,6
Södermanlands län37,037,140,732,544,1
Uppsala län36,842,440,048,735,8
Värmlands län42,039,741,748,526,6
Västerbottens län38,136,536,842,338,5
Västernorrlands län34,540,536,840,938,3
Västmanlands län41,951,637,734,636,2
Västra Götalands län39,548,336,237,838,2
Örebro län34,536,148,846,231,4
Östergötlands län35,537,339,929,241,7
Totalt39,944,340,339,137,7

Om statstiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Urvalet i 2023 års undersökning består av cirka 22 200 små och medelstora företag, varav cirka 6 600 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014,2017 och 2020.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se