Kapitalförsörjning

Färre små och medelstora företag har ansökt om och beviljats lån och krediter år 2023 jämfört med 2020. Även på längre sikt sedan år 2011 finns en minskande trend när det gäller andelen företag som sökt och beviljats lån och krediter.

Ju större företagen är desto vanligare är det att de ansöker om lån och krediter. Det är även vanligare att företag inom Transport & magasinering, Tillverkning samt Energi & vatten har sökt och beviljats lån och krediter.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som under de tre senaste åren ansökt om och beviljats lån och krediter
 20112014201720202023
Ja, sökt och beviljats medel34,328,426,623,117,7

Storlek

Andel små och medelstora företag som under de tre senaste åren ansökt om och beviljats lån och krediter
 20112014201720202023
0 anställda26,121,521,017,113,5
1-9 anställda36,228,526,223,217,3
10-49 anställda53,148,346,242,236,0
50-249 anställda52,950,449,651,641,7
Totalt34,328,426,623,117,7

Bransch

Andel små och medelstora företag som under de tre senaste åren ansökt om och beviljats lån och krediter
 20112014201720202023
Tillverkning41,340,334,632,030,6
Energi och vatten52,439,045,529,629,7
Byggverksamhet36,536,532,029,521,4
Handel41,230,631,931,025,2
Transport och magasinering53,541,240,253,545,6
Hotell och restaurang39,130,830,928,324,9
Information och kommunikation21,417,314,013,59,2
Juridik, ekonomi och vetenskap19,715,014,711,47,4
Fastighet och uthyrning29,125,030,325,316,1
Utbildning26,421,526,115,810,5
Vård och omsorg19,715,213,011,810,8
Kultur och nöje27,526,020,817,113,7
Totalt34,328,426,623,117,7

Län

Andel små och medelstora företag som under de tre senaste åren ansökt om och beviljats lån och krediter
 20112014201720202023
Blekinge län39,635,431,131,521,2
Dalarnas län39,738,237,620,320,1
Gotlands län41,231,533,330,517,3
Gävleborgs län46,635,036,734,417,8
Hallands län40,527,133,524,727,6
Jämtlands län45,040,936,332,716,7
Jönköpings län31,038,836,927,619,4
Kalmar län45,432,432,729,322,2
Kronobergs län38,827,731,533,921,0
Norrbottens län48,745,934,638,327,3
Skåne län34,325,426,222,618,0
Stockholms län25,720,219,215,515,5
Södermanlands län34,731,435,928,518,4
Uppsala län33,332,719,628,412,4
Värmlands län39,933,028,023,119,3
Västerbottens län39,530,528,624,620,8
Västernorrlands län42,436,934,132,919,7
Västmanlands län38,936,326,525,111,3
Västra Götalands län35,331,528,823,716,3
Örebro län36,030,036,631,423,3
Östergötlands län41,832,024,830,826,6
Totalt34,328,426,623,117,7

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Urvalet i 2023 års undersökning består av cirka 22 200 små och medelstora företag, varav cirka 6 600 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014,2017 och 2020.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se