Hinder för tillväxt

Tillgång till lämplig arbetskraft samt lagar och myndighetsregler upplevs av de små och medelstora företagen som de största tillväxthindren.

Resultaten visar att 32 procent av de små och medelstora företagen (0-249 anställda) anser att brist på lämplig arbetskraft utgör ett stort hinder för tillväxt. Motsvarande siffra för lagar och myndighetsregler är 23 procent. Kapitalförsörjning utgör i genomsnitt inte ett lika stort tillväxthinder.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som anser att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt
 20112014201720202023
Totalt24,225,132,133,831,5

Storlek

Andel små och medelstora företag som anser att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt
 20112014201720202023
0 anställda19,517,322,222,822,0
1-9 anställda25,626,334,335,533,8
10-49 anställda33,641,549,959,952,2
50-249 anställda27,331,448,955,352,9
Totalt24,225,132,133,831,5

Bransch

Andel små och medelstora företag som anser att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt
 20112014201720202023
Tillverkning37,329,138,546,246,7
Energi och vatten14,713,117,018,624,8
Byggverksamhet32,432,345,446,243,4
Handel21,119,628,231,726,9
Transport och magasinering28,428,035,647,346,5
Hotell och restaurang15,025,931,339,242,8
Information och kommunikation21,525,032,229,121,8
Juridik, ekonomi och vetenskap20,523,725,225,623,6
Fastighet och uthyrning24,030,135,538,541,2
Utbildning19,422,420,833,424,3
Vård och omsorg12,815,724,226,323,8
Kultur och nöje15,017,119,822,523,8
Totalt24,225,132,133,831,5

Län

Andel små och medelstora företag som anser att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt
 20112014201720202023
Blekinge län26,729,840,242,338,3
Dalarnas län27,218,728,728,040,9
Gotlands län22,020,338,933,629,5
Gävleborgs län27,622,736,537,828,9
Hallands län21,132,936,238,330,8
Jämtlands län23,918,437,934,037,3
Jönköpings län32,425,534,333,837,8
Kalmar län26,224,832,234,732,6
Kronobergs län24,629,033,539,842,2
Norrbottens län27,526,727,647,644,6
Skåne län23,724,234,231,233,0
Stockholms län22,924,227,129,829,2
Södermanlands län25,321,736,724,331,5
Uppsala län22,919,831,137,029,8
Värmlands län21,930,130,727,829,5
Västerbottens län24,423,435,636,839,9
Västernorrlands län24,835,329,535,142,4
Västmanlands län29,933,425,240,025,5
Västra Götalands län22,623,936,036,728,9
Örebro län25,733,743,147,739,8
Östergötlands län26,725,436,038,219,5
Totalt24,225,132,133,831,5

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Urvalet i 2023 års undersökning består av cirka 22 200 små och medelstora företag, varav cirka 6 600 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014,2017 och 2020.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se