Tillväxtvilja

Andelen små och medelstora företag i Sverige som vill växa ökade från 69 procent år 2020 till 74 procent år 2023. Därmed bröts den nedåtgående trenden under perioden 2011-2020.

Med tillväxtvilja avses här företag som vill växa både genom att öka antalet anställda eller som bara vill öka omsättningen. Vi ser även att tillväxtviljan ökar med storleken på företaget. De branschvisa skillnaderna är relativt stora.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som vill växa
 20112014201720202023
Totalt77,171,771,469,374,0

Storlek

Andel små och medelstora företag som vill växa
 20112014201720202023
0 anställda70,161,158,260,265,2
1-9 anställda79,074,075,570,976,8
10-49 anställda91,289,789,188,489,3
50-24996,793,594,293,595,1
Totalt 77,171,771,469,374,0

Bransch

Andel små och medelstora företag som vill växa
 20112014201720202023
Tillverkning81,575,477,575,375,6
Energi och vatten79,774,867,365,674,5
Byggverksamhet64,257,361,258,066,7
Handel89,084,283,279,382,8
Transport och magasinering74,175,065,364,277,9
Hotell och restaurang90,886,188,689,695,1
Information och kommunikation81,173,977,076,675,9
Juridik, ekonomi och vetenskap68,862,464,763,067,9
Fastighet och uthyrning81,381,979,578,577,7
Utbildning76,773,365,069,372,4
Vård och omsorg59,662,148,053,664,1
Kultur och nöje84,880,875,170,278,4
Totalt 77,171,771,469,374,0

Län

Andel små och medelstora företag som vill växa
 20112014201720202023
Blekinge län82,773,174,171,976,0
Dalarnas län78,066,560,252,075,3
Gotlands län78,473,163,260,366,1
Gävleborgs län82,672,682,063,870,0
Hallands län78,269,568,471,976,5
Jämtlands län81,173,563,069,465,9
Jönköpings län75,585,474,173,170,9
Kalmar län78,172,071,968,871,6
Kronobergs län77,569,368,270,173,0
Norrbottens län85,075,669,770,878,0
Skåne län74,472,470,765,272,3
Stockholms län77,872,072,973,774,8
Södermanlands län77,466,675,563,571,1
Uppsala län74,873,069,369,168,3
Värmlands län77,371,870,760,465,5
Västerbottens län82,771,170,971,575,1
Västernorrlands län75,577,475,364,876,3
Västmanlands län78,367,961,565,970,8
Västra Götalands län74,072,772,768,879,2
Örebro län79,669,371,367,574,1
Östergötlands län78,758,668,670,272,3
Totalt 77,171,771,469,374,0

Om statstiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Urvalet i 2023 års undersökning består av cirka 22 200 små och medelstora företag, varav cirka 6 600 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014,2017 och 2020.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se