Attityder

Andelen personer i åldern 18-70 år som kan tänka sig att starta företag har minskat från 57 procent år 2004 till 47 procent år 2016. Minskningen mellan 2012 och 2016 var dock marginell.

Andelen som kan tänka sig att starta företag har minskat i alla län mellan 2004 och 2016. Minst har minskningen varit i Östergötland.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel av befolkningen i åldern 18-70 år som kan tänka sig att bli företagare
 200420122016
Totalt57,0 %49,0 %47,0 %

Kön

Andel av befolkningen i åldern 18-70 år som kan tänka sig att bli företagare
 200420122016
Kvinnor 49,0 %42,0 %42,0 %
Män 64,0 %56,0 %52,0 %
Totalt 57,0 %49,0 %47,0 %

Bakgrund

Andel av befolkningen i åldern 18-70 år som kan tänka sig att bli företagare
 200420122016
Utländsk bakgrund58,0 %51,0 %45,0 %
Svensk bakgrund56,0 %48,0 %47,0 %
Totalt 57,0 %49,0 %47,0 %

Ålder

Andel av befolkningen i åldern 18-70 år som kan tänka sig att bli företagare
 200420122016
18-30 år75,0 %68,0 %66,0 %
31-55 år57,0 %52,0 %49,0 %
56-70 år24,0 %24,0 %23,0 %
Totalt 57,0 %49,0 %47,0 %

Län

Andel av befolkningen i åldern 18-70 år som kan tänka sig att bli företagare
 200420122016
Stockholms län62,0 %55,0 %50,0 %
Uppsala län60,0 %54,0 %50,0 %
Södermanlands län52,0 %47,0 %38,0 %
Östergötlands län58,0 %45,0 %52,0 %
Jönköpings län55,0 %47,0 %44,0 %
Kronobergs län54,0 %45,0 %47,0 %
Kalmar län52,0 %41,0 %44,0 %
Gotlands län54,0 %49,0 %46,0 %
Blekinge län51,0 %44,0 %38,0 %
Skåne län57,0 %48,0 %50,0 %
Hallands län56,0 %45,0 %45,0 %
Västra Götalands län57,0 %48,0 %47,0 %
Värmlands län51,0 %43,0 %44,0 %
Örebro län53,0 %46,0 %43,0 %
Västmanlands län53,0 %42,0 %43,0 %
Dalarnas län52,0 %43,0 %43,0 %
Gävleborgs län51,0 %49,0 %39,0 %
Västernorrlands län54,0 %42,0 %39,0 %
Jämtlands län57,0 %46,0 %49,0 %
Västerbottens län53,0 %45,0 %44,0 %
Norrbottens län52,0 %46,0 %46,0 %
Sverigemedel57,0 %49,0 %47,0 %

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskapsbarometern. Drygt 11 000 personer i åldern 18-70 år deltog år 2016 i denna undersökning. Svarsfrekvensen var detta år 37 procent. Motsvarande undersökning riktad till personer i åldern 18-70 år har genomförts en två gånger tidigare – år 2004 och 2012.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se