Miljöarbete

Cirka 39 procent av de små och medelstora företagen arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagstiftning. Ju större företaget är ju vanligare är det att företaget har ett aktivt miljöarbete.

Vanligast med ett aktivt miljöarbete utöver lagstiftning är det inom branscherna Energi & vatten samt Transport & magasinering.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagstiftning
 20202023
Aktivt miljöarbete37,338,7

Storlek

Andel små och medelstora företag som arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagstiftning
 20202023
0 anställda29,133,4
1-9 anställda37,138,1
10-49 anställda66,861,2
50-249 anställda76,378,1
Totalt 37,338,7

Bransch

Andel små och medelstora företag som arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagstiftning
 20202023
Tillverkning43,246,4
Energi och vatten64,961,9
Byggverksamhet37,338,7
Handel38,842,2
Transport och magasinering49,758,2
Hotell och restaurang44,553,8
Information och kommunikation25,922,1
Juridik, ekonomi och vetenskap31,830,7
Fastighet och uthyrning47,951,2
Utbildning41,444,1
Vård och omsorg36,636,4
Kultur och nöje36,138,9
Totalt 37,338,7

Län

Andel små och medelstora företag som arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagstiftning
 20202023
Stockholms län34,637,8
Uppsala län43,035,7
Södermanlands län39,140,8
Östergötlands län35,637,0
Jönköpings län41,032,6
Kronobergs län38,442,5
Kalmar län39,834,1
Gotlands län43,346,8
Blekinge län39,045,1
Skåne län36,640,2
Hallands län40,940,9
Västra Götalands län38,540,1
Värmlands län31,639,7
Örebro län46,839,6
Västmanlands län46,830,4
Dalarnas län31,133,4
Gävleborgs län40,240,2
Västernorrlands län38,341,5
Jämtlands län41,838,4
Västerbottens län35,936,7
Norrbottens län36,457,5
Totalt 37,338,7

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Urvalet i 2023 års undersökning består av cirka 22 200 små och medelstora företag, varav cirka 6 600 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014,2017 och 2020.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se