Innovationsförmåga

Ungefär 44 procent av de små och medelstora företagen har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre åren. Detta kan ses som ett grovt mått på innovativitet.

Andelen företag som har utvecklat och sålt väsentligt förbättrade produkter sjönk mellan 2020 och 2023. Information och kommunikation är den mest innovativa branschen, följt av Utbildning och Handel. I genomsnitt är de medelstora företagen mer innovativa än småföretagen.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik. 

Totalt

Andel små och medelstora företag som har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor och tjänster under de tre senaste åren
 2014201720202023
Totalt 49,044,348,043,9

Storlek

Andel små och medelstora företag som har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor och tjänster under de tre senaste åren
 2014201720202023
0 anställda45,741,444,340,7
1-9 anställda49,044,448,144,8
10-49 anställda57,852,259,549,1
50-249 anställda65,261,663,663,4
Totalt49,044,348,043,9

Bransch

Andel små och medelstora företag som har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor och tjänster under de tre senaste åren
 2014201720202023
Tillverkning49,447,653,245,7
Energi och vatten34,031,127,829,0
Byggverksamhet38,230,633,034,3
Handel54,251,251,148,0
Transport och magasinering42,741,244,940,6
Hotell och restaurang47,738,445,944,5
Information och kommunikation65,264,968,554,2
Juridik, ekonomi och vetenskap50,047,049,247,1
Fastighet och uthyrning54,944,549,540,3
Utbildning67,355,457,549,4
Vård och omsorg45,339,936,631,7
Kultur och nöje49,446,249,443,0
Totalt49,044,348,043,9

Län

Andel små och medelstora företag som har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor och tjänster under de tre senaste åren
 2014201720202023
Blekinge län49,944,845,746,9
Dalarnas län47,846,335,752,0
Gotlands län47,934,541,637,5
Gävleborgs län47,742,848,141,6
Hallands län51,846,150,450,9
Jämtlands län48,131,944,840,7
Jönköpings län48,247,046,640,1
Kalmar län54,246,640,039,4
Kronobergs län50,347,148,440,7
Norrbottens län43,642,950,948,7
Skåne län52,443,846,042,0
Stockholms län48,746,048,746,7
Södermanlands län46,143,441,640,4
Uppsala län43,437,145,438,9
Värmlands län42,247,838,036,7
Västerbottens län53,349,951,447,0
Västernorrlands län47,533,147,239,6
Västmanlands län53,228,341,932,6
Västra Götalands län50,845,254,344,3
Örebro län49,936,453,744,3
Östergötlands län37,851,446,540,3
Totalt49,044,348,043,9

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Urvalet i 2023 års undersökning består av cirka 22 200 små och medelstora företag, varav cirka 6 600 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014,2017 och 2020.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se