Kreametern analysrapport #1

Den kulturella och kreativa sektorns ekonomiska utveckling 2010 – 2016.

Den här unika rapporten ger dig en statistisk analys av kulturella och kreativa näringar i Sverige, liksom av kulturella och kreativa yrken. Se gärna rapporten som ett stöd för att göra strategiska val i er organisation. Författare är fem nationella myndigheter som har utgått från statistiken i den öppna databasen Kreametern. Du hittar också intervjuer med regionala företrädare och branschföreträdare, som lyfter fram utmaningar och kommenterar statistiken.

Kreametern - analysrapport #1

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0259
ISBN:
ISBN 978-91-88601-81-0
Årtal:
2018