Kreametern - metodrapport

Metod och källor till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar.

I den här rapporten förklarar vi hur du kan använda statistiken som finns på Tillväxtverkets webbplats under namnet Kreametern. Du kan själv söka bland siffror om kulturella och kreativa näringar, per län och per bransch. I rapporten finns nationella definitioner av kulturella och kreativa näringar samt kulturella och kreativa yrken.

Kreametern -metodrapport

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0258
ISBN:
ISBN 978-91-88601-80-3
Årtal:
2018