Korttidsarbete

Korttidsarbete var ett av de största krisstöden under corona-pandemin och innebar att arbetsgivare kunde få stöd för kostnader för anställdas minskade arbetstid.

Det går inte längre att söka det tillfälliga stödet vid korttidsarbete hos oss.

Stöd vid korttidsarbete finns nu hos Skatteverket

Sedan 1 april 2022 är det Skatteverket som hanterar ordinarie stöd till korttidsarbete. Alla ärenden som kommit in till Tillväxtverket till och med 31 mars 2022 hanteras av Tillväxtverket fram till dess att de avslutas. Läs mer och ansök om stödet hos Skatteverket.