Tillväxtverket

Korttids­arbete­­

Här hittar du information om hur du kan permittera personal genom korttidsarbete.

Regeringen har den 9 november 2020 meddelat att korttidstödet kommer förlängas till den 30 juni 2021.

Det nya regelverket beräknas att träda i kraft i februari 2021 och gälla retroaktivt från den 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nu gällande regelverk. Det nya regelverket kommer innebära förändringar kring till exempel karenstid och antal stödmånader. Vi uppdaterar med ny information löpande och kompletterar allteftersom regeringen kommer med ny information.

Observera att du inte kan ansöka om stöd enligt det nya regelverket innan lagändringen träder i kraft. Du ska alltså inte göra en ny ansökan nu.

Två kvinnor vid datorer

Ansök

Förbered så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan.

Man packar på lager

Gör avstämning

Efter var tredje stödmånad behöver du göra en avstämning.

Två män i restaurangkök

Så fungerar det

Anställda kan gå ner i arbetstid samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Två personer i syateljé

Frågor och svar

Sök svar bland redan besvarade inlägg eller ställ en egen fråga.

Kompetensutveckling under korttidsarbete

Anställda kan under korttidsarbete delta i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser utan att det påverkar stödet. Här hittar du exempel på möjlighet till kompetensutveckling.

Aktuellt om korttidsarbete

  • Förutsättningar för korttidsarbete 2021
    Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till som längst juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom att stötta företag med lönekostnader. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, ...
  • Förtydligande om värdeöverföringar under nuvarande stödperiod
    Regeringens förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete förväntas träda i kraft den 15 februari 2021 och gälla retroaktivt från 1 december.Mot bakgrund av det nya lagförslaget, som också innehåller förslag till lagreglering gällande vinstutde...
  • Promemoria om ändringar i lagen om korttidsarbete
    Finansdepartementet har idag 27 november skickat ut en promemoria på remiss med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete som innehåller ändringar i lagen om korttidsarbete.

Statistik om korttidsarbete

Via vårt statistik-verktyg kan du se hur många ansökningar som kommit in, hur många som har beviljats, vilka belopp det rör sig om och hur de är fördelade på län och bransch.

Statistik om korttidsarbete