Blanketter och mallar för nationella projektmedel

För att ansöka om utbetalning av projekt som fått stöd genom nationell finansiering ska du använda e-tjänsten Min ansökan.

Blanketter och mallar för att ansöka om stöd

Signera er ansökan om stöd

Ni som har problem med att ta fram ett missiv för att signera er ansökan om stöd i e-tjänsten Min ansökan kan istället använda:

Medfinansieringsintyg

Samverkansprojekt

Statsstöd/de minimis

Allmänna villkor

Allmänna villkor för beslut fattade före 2021-04-14

Mall för beräkning av indirekta kostnader

Ekonomisk verktygslåda

Om ni behöver hjälp att strukturera ert projekt finns en Ekonomisk verktygslåda. Den hjälper er att koppla aktiviteterna till budgeten:

För projekt som ansöker om stöd efter årsskiftet 2019

Verksamhetsbidrag

Söker du blanketter och mallar för verksamhetsbidrag? Dessa hittar du i Handbok för verksamhetsbidrag.

För projekt som beviljades stöd före årsskiftet 2019

Blanketter och mallar för att rapportera och ansöka om utbetalning