Blanketter och mallar för nationella projektmedel

För att ansöka om utbetalning av projekt som fått stöd genom nationell finansiering ska du använda e-tjänsten Min ansökan.

Blanketter och mallar för att ansöka om stöd

Transportbidrag

Handledning för ansökan om transportbidrag i e-tjänsten Min ansökan.

Förskott för Verksamhetsbidrag

Signera er ansökan om stöd

Ni som har problem med att ta fram ett missiv för att signera er ansökan om stöd i e-tjänsten Min ansökan kan istället använda:

Medfinansieringsintyg

Samverkansprojekt

Statsstöd/de minimis

Allmänna villkor

Allmänna villkor för beslut fattade före 2021-04-14

Mall för beräkning av indirekta kostnader

Ekonomisk verktygslåda

Om ni behöver hjälp att strukturera ert projekt finns en Ekonomisk verktygslåda. Den hjälper er att koppla aktiviteterna till budgeten:

För projekt som ansöker om stöd efter årsskiftet 2019

För projekt som beviljades stöd före årsskiftet 2019

Blanketter och mallar för att rapportera och ansöka om utbetalning

Bilagor för rapportering och ansökan om utbetalning

Ansöka om förskott

Program med egna blanketter

Om du får stöd från något av följande program ska du använda deras egna blanketter och mallar för att redovisa genomförande av projektet:

Regionalt investeringsstöd

Du skickar in ansökan om utbetalning via e-tjänsten Min ansökan. Blanketter för utbetalning ska bifogas i ansökan.

Stärkt lokal attraktionskraft

Skicka en lägesrapport till Tillväxtverket senast det datum som anges i beslutet. Beskriv kortfattat i lägesrapporten vad projektet har genomfört under den aktuella perioden.

Sysselsättningsbidrag

Rapportering samt guider för projekt beslutade före 2018-12-19: