Tillväxtverket

Begär ut beslut om korttidsstöd via handläggare

Om du vill ta del av information om ett företag, en organisation eller få kopia på beslutsbrev kan du begära att få informationen skickad till dig med hjälp av manuell handläggning. Du har rätt att vara anonym när du begär ut allmän handling.

Beslut om korttidsstöd

Beslut för företag och organisationer som har ansökt om stöd är offentliga.

Du kan begära ut beslutsbreven eller en sammanställning av uppgifter som finns i ett eller flera beslut. Längre ner kan du se exempel på hur ett beslutsbrev kan se ut.

Tillväxtverket lämnar inte ut uppgift om enskilda personer har varit permitterade eller inte.

Exempel på beslutsbrev där du kan se vilka uppgifter som du kan hämta själv i vår digitala tjänst

Bild av beslutsbrev. Samma information finns i text på sidan.

Här kan du se exempel på hur ett beslutbrev kan se ut. All information som är kursiverad kan du själv hämta i vår digitala tjänst.

Beslutsdatum: 2021-04-04
Ärende-id: 00000000
Företag AB, Adress: postnummer stad

Beslut om din ansökan om stöd

Tillväxtverket har tagit emot din ansökan för Företag AB med organisationsnummer 000000-0000 för perioden 2020-12-01 till 2021-05-31.

Beslut om preliminärt stöd
Din ansökan om preliminärt stöd för korttidsarbete är godkänd. Ditt företag beviljas preliminärt stöd. Du kommer att få en utbetalning på 190 647 kronor för perioden 2020-12-01 till 2021-05-31.

Godkännandet innebär att du har rätt att söka stöd för korttidsarbete från 2020-12-01 till 2021-06-30. Observera att du kan söka retroaktivt maximalt 4 månader bakåt räknat från innevarande månad.

Vad händer nu?
Du kommer att få en utbetalning till det konto du angav i ansökan. Tänk på att det kan ta några arbetsdagar från Tillväxtverkets beslut innan pengarna kommer in på kontot.

Inom fyra veckor från 2021-06-30 ska du skicka in en avstämning. I den ska du sammanställa utfallet för korttidsarbetet du sökt stöd för. Det kan resultera i att det preliminära stödbeloppet justeras.

För att undvika eventuell återbetalningsskyldighet efter avstämning är det viktigt att genomföra korttidsarbetet i enlighet med de lagstadgade nivåerna om arbetstids- och löneminskning som har stöd i avtal. Om något inträffar som förändrar din situation kan avtal justeras under avtalsperioden.

Tillväxtverket gör en slutlig bedömning av de anställdas genomsnittliga arbetstids- och löneminskning för respektive avtalsperiod efter din avstämning. Då får du ett beslut om slutligt stödbelopp. Det kan resultera i att du har rätt till ytterligare stöd för stödperioden eller blir

återbetalningsskyldig för en del av eller hela det stödbelopp som betalats ut.

På Tillväxtverkets webb hittar du den senaste informationen om stödet för korttidsarbete och ersättning för kompetensinsatser.

Laglig grund
Tillväxtverket har beslutat enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall och förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete.

Återkallelseförbehåll
Om stödet beviljats på felaktiga grunder kan beslutet återkallas.

Hur överklagar jag?
Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten genom att skriva till Tillväxtverket och ange vilket beslut som överklagas och den ändring du begär. Skicka överklagandet med e-post till registraturen(at)tillvaxtverket.se. Ett annat alternativ är att skicka ett brev till Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm. Tillväxtverket skickar vidare överklagandet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit till Tillväxtverket inom tre veckor från att du har fått beslutet.

Du kan också ta del av beslutade ärenden om korttidsstöd så här:

Tjänsten för att filtrera information om korttidsstöd

Hämta uppgifter själv i digital tjänst

Spara tid genom att själv ta fram uppgifterna i tjänsten Filtrera företagsuppgifter.

Kvinna vid tyglager

Beställ uppgifter från databas

Ange organisations­nummer och få uppgifter om korttidsstöd skickade till din e-postadress.