Kompetensförsörjning i besöksnäringen

Tillväxtverket har gett konsultföretaget Sweco i uppdrag att beskriva förutsättningarna och ge förslag hur kompetensförsörjningen i besöksnäringen skulle kunna förbättras. Resultatet har blivit sju rapporter och tre statistiska analyser med åtgärdsförslag.

Kontakt

Josef Lannemyr

Tel. 08-681 9271

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

 

Fredrik Junkka

Tel. 08-681 9252

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se