Turismens begrepp

Internationellt rekommenderade begrepp och definitioner för turism.

Enligt FN-organet UNWTO (United Nations World Tourism Organization) omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.

Turismens basbegrepp och definitioner bidrar till att alla intressenter med kopplingar till resor och turism får ett gemensamt språk som fungerar i kommunikationen internt bland aktörerna och externt med omvärlden.

När det gäller att föra statistik om turism och resande och möjliggöra jämförelser av resultat över tid och rum är begreppen och deras innebörd av särskilt stor betydelse.

Tillväxtverket har låtit genomföra en uppdaterad översättning av de viktigaste basbegreppen och definitionerna. Den nu publicerade versionen av Turismens begreppsnyckel, 2016, ersätter den av Turistdelegationen tidigare publicerade begreppsnyckeln från 1995.

Turismen begreppsnyckel

Turismens begreppsnyckel, 2016, bygger på och är en översättning av FN:s International Recommendations for Tourism Statistics 2008, IRTS 2008, (UNWTO 2010)

Den viktigaste förändringen gällande svenska förhållanden i den nu publicerade versionen är att begreppet ”turist” bör ersättas med begreppet ”besökare”, då begreppet turist ofta tolkas som att endast omfatta resor i fritidssyfte och inte affärsmässiga och professionella syften.

Kontakt

Fredrik Junkka

Tel. 08-681 9252

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se