Inkvartering

Statistiken redovisar antalet gästnätter, kapacitet, beläggning och gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken i Sverige, en del av Sveriges officiella statistik. Inkvarteringsstatistiken produceras av Tillväxtverket med Statistiska centralbyrån som underleverantör. Du hittar statistiken i vår statistikportal.

Gör egna uttag och skapa tabeller

Du kan göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Vid uttag ur portalen skapas tabeller utifrån de val som du gör, till exempel olika geografiska nivåer, marknad/land och tidsintervall.

Statistik på kommunal nivå och per dag

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner och anläggningstyper (hotell, vandrarhem, m.fl.) vara dolda (sekretesskyddade) för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Viktig information om 2023

Den månadsvisa uppdateringen av inkvarteringsstatistiken kommer upphöra från och med januari 2023. De slutgiltiga årssiffrorna för 2022 publiceras den 5 april 2023. Årssiffror för 2023 publiceras i april 2024. Mer information kommer löpande under 2023.

För uppgiftslämnare

Är du uppgiftslämnare och har frågor om inrapportering av uppgifter kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice:
Telefon: 010-479 60 65
E-post: inkvartering@scb.se

Kontakt

Patrik Svensson

Tel. 08-681 97 45

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se