Internationell statistik

Statistik samt rapporter om turism finns bland annat hos följande organisationer.

Eurostat

Eurostat är EU:s statistikkontor och publicerar europeisk statistik och indikatorer så att man kan jämföra olika länder och regioner. Statistik för medlemsländerna avseende kapacitet och beläggning på turistanläggningar samt turistresor finns i en databas.

OECD

OECD analyserar och övervakar policyer och förändringar som påverkar utvecklingen av inhemsk och internationell turism. OECD publicerar rapporter som tar upp trender, policyer, innovation, hållbarhet, kompetens och statistik.

Vartannat år publicerar OECD rapporten Tourism Trends and Policies. Rapporten analyserar viktiga politiska och styrande reformer inom turism samt innehåller en benchmarking för hur länder stödjer konkurrenskraft, innovation och tillväxt inom turism.

Världsturismorganisationen (UNWTO)

För att ge länder en bättre förståelse av turismens effekter och utveckling samlar Världsturismorganisationen (UNWTO) in turismstatistik från länder och territorier runt om i världen i en datbas som används för att producera två viktiga publikationer varje år: Compendium of Tourism Statistics och Yearbook of Tourism Statistics. Tillsammans utgör dessa den mest omfattande tillgängliga statistiken om turistsektorn internationellt.

Kontakt

Fredrik Junkka

Tel. 08-681 9252

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se