Ekonomiska läget i besöksnäringen

Tillväxtverket följer kvartalsvis upp den ekonomiska utvecklingen i svensk besöksnäring med hjälp av omsättningsdata från Statistiska centralbyrån

Här finns länkar till de kvartalsvisa uppföljningar av den ekonomiska utvecklingen i svensk besöksnäring som gjorts under 2021 och 2022. På grund av resursbrist tar vi inte längre fram några analyser av Ekonomiska läget i besöksnäringen.

Kontakt

Fredrik Junkka

Tel. 08-681 9252

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se