Hur gick det för besöksnäringen 2022 - kvartal 2?

Omsättningen i besöksnäringen ökade under andra kvartalet. Efter den stora nedgången i samband med pandemin har flera branscher inom näringen nu återhämtat sig. Data som stöder detta är till exempel Googles data över rörelsemönster. En jämförelse längre tillbaka av antal gästnätter jämfört med befolkning och inkomster indikerar också att besöksnäringens betydelse ökat.

Ökad omsättning i besöksnäringen

Från 1 april 2022 klassas inte covid-19 som samhällsfarlig sjukdom och merparten av de restriktioner som infördes med anledning av pandemin avvecklades i februari 2022. Under pandemin påverkades stora delar av besöksnäringen negativt och företagens omsättning sjönk kraftigt. Under 2021 började omsättningen att öka igen och under andra kvartalet 2022 märks en relativt stor ökning av omsättningen i flera branscher.

Index

Indexerad utveckling av omsättningen i näringslivet och besöksnäringen
 2019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K32021 K42022 K12022 K2
Övriga branscher100,0105,798,3112,499,895,992,9110,8100,1111,1101,1121,3111,2119,9
Övriga turismanknutna branscher100,0116,1113,4118,0101,9111,9111,2116,4100,9118,4115,4119,5105,1121,8
Ingår i turismräkenskaperna100,0107,6116,1111,490,446,566,555,750,763,988,789,083,1108,1

Besöksnäringen på väg tillbaka efter pandemin

Under pandemin förändrades människors beteende och konsumtion. Omsättningen för bland annat passagerartrafik med flyg liksom omsättningen för resebyråer sjönk kraftigt under 2020. Det uppstod även en offentlig diskussion kring om dessa mönster skulle leda till ett mer permanent trendbrott inom turism och resande.

Under andra kvartalet 2022 verkar det dock som att pandemin trots allt inte innebar några permanenta förändringar för denna typ av verksamheter. Alla branscher inom besöksnäringarna har ökat sedan dess. Exempelvis var omsättningen för passagerarresor inom flygtrafik, justerad för prisförändringar, högre under andra kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2019. Det återstår att se hur utvecklingen inom dessa områden utvecklar sig framåt, men än så länge är det svårt att se att pandemin innebar någon långsiktig förändring i konsumtionsmönster.

Branscher

Besöksnäringarna återhämtar sig efter pandemin
 2019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K32021 K42022 K12022 K2
Restaurang och cafeverksamhet100,0118,4124,8116,493,380,4110,482,969,693,0125,9115,495,4124,6
Uthyrning och leasing av motorfordon100,0102,099,7104,794,088,390,398,690,294,0101,5104,9112,0107,9
Resebyrå- och researrangörsverksamhet100,089,4104,996,684,94,813,313,312,923,238,750,060,377,1
Kultur och nöje100,0123,9133,8143,296,954,559,773,346,685,9122,2138,089,5153,9
Sport och fritid100,085,592,093,598,548,069,072,695,273,991,4102,9115,895,0

Fler Branscher

Besöksnäringarna återhämtar sig efter pandemin
 2019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K32021 K42022 K12022 K2
Järnvägstransport100,0107,3138,9113,194,852,972,362,060,975,493,2100,988,4118,4
Vägtransport100,0109,299,8118,294,166,369,785,578,886,785,4105,691,5107,9
Sjöfart100,0122,4136,5101,275,151,465,453,359,860,681,666,1107,485,4
Lufttransport100,0104,497,7136,897,16,622,318,221,326,842,948,648,7116,3
Logiverksamhet100,0120,2135,6115,587,341,283,653,643,563,3115,4101,677,3125,6

Vi rör oss alltmer som förr

Att människor till stor del återgått till liknande vanor som tidigare kan vi även se om vi jämför den data över rörelsemönster som Google gjort tillgänglig i samband med pandemin. Denna data beskriver avvikelser från ett ”normalläge”, vilket definieras som det rörelsemönster som företaget registrerade i början av 2020, strax före pandemin. Här jämför vi utvecklingen inom tre kategorier från Googles data: Arbetsplatser, Detaljhandel samt Trafik och resor. Kategorin Detaljhandel omfattar matbutiker och apotek, vilket förväntas inbegripa mer livsnödvändiga besök. Kategorin Trafik och resor omfattar tunnelbanestationer, hamn, taxistationer, rastplatser, biluthyrningsföretag med mera. Se Googles hemida för mer information.

Under 2020 skedde en nedgång i antal besök inom alla tre områdena, vilket i denna data är registrerat som en negativ avvikelse, med färre besök än normalt. Detta var tydligast för arbetsplatser och platser associerade med trafik och resor. Besöken till detaljhandeln återvänder till normalläget kort därefter och ökar sedan under perioden 2021—2022. Den lägre aktiviteten för besöken till platser associerade med trafik och resande syns under hela 2021 och början av 2022. Inte förrän andra kvartalet 2022 börjar rörelsemönstren inom kategorin trafik och resande återgå till den nivå som rådde i början av 2020, ”normalläget”. På ett övergripande plan är detta ett liknande mönster som det vi såg rörande omsättningen bland företagen i besöksnäringarna ovan.

Procent avvikelse

Människors rörelsemönster på väg tillbaka efter pandemin
 20 V0720 V0820 V0920 V1020 V1120 V1220 V1320 V1420 V1520 V1620 V1720 V1820 V1920 V2020 V2120 V2220 V2320 V2420 V2520 V2620 V2720 V2820 V2920 V3020 V3120 V3220 V3320 V3420 V3520 V3620 V3720 V3820 V3920 V4020 V4120 V4220 V4320 V4420 V4520 V4620 V4720 V4820 V4920 V5020 V5120 V5220 V5321 V0121 V0221 V0321 V0421 V0521 V0621 V0721 V0821 V0921 V1021 V1121 V1221 V1321 V1421 V1521 V1621 V1721 V1821 V1921 V2021 V2121 V2221 V2321 V2421 V2521 V2621 V2721 V2821 V2921 V3021 V3121 V3221 V3321 V3421 V3521 V3621 V3721 V3821 V3921 V4021 V4121 V4221 V4321 V4421 V4521 V4621 V4721 V4821 V4921 V5021 V5121 V5222 V0122 V0222 V0322 V0422 V0522 V0622 V0722 V0822 V0922 V1022 V1122 V1222 V1322 V1422 V1522 V1622 V1722 V1822 V1922 V2022 V2122 V2222 V2322 V2422 V2522 V2622 V2722 V2822 V2922 V3022 V3122 V3222 V3322 V3422 V3522 V3622 V37
Arbetsplatser-2,0-1,00,00,00,0-13,0-15,0-16,0-24,0-12,0-10,0-10,0-5,0-6,0-5,09,03,08,02,05,0-4,00,00,0-1,01,03,04,03,04,01,00,02,04,00,00,00,0-1,0-7,0-5,0-8,0-10,0-7,0-8,0-9,0-9,0-16,0-11,0-11,0-11,0-8,0-8,0-7,0-4,0-6,0-2,0-4,0-3,0-1,00,0-7,00,02,01,00,03,02,06,013,010,09,06,03,05,05,03,04,03,04,09,012,012,010,08,07,010,04,04,03,04,03,0-5,01,01,02,0-1,01,0-1,0-18,0-11,0-8,0-7,0-8,0-8,0-4,0-2,0-1,02,02,03,03,04,02,03,0-11,05,06,05,04,05,05,07,05,04,0-5,0-1,0-5,0-6,0-6,0-4,0-4,01,04,05,04,07,06,0
Detaljhandel0,01,09,04,011,03,01,0-5,018,0-3,0-1,014,00,0-1,017,011,05,09,039,013,08,08,010,015,013,08,06,03,04,00,0-1,0-2,00,01,0-1,0-1,00,04,0-3,0-4,0-5,01,0-2,0-2,0-1,028,020,0-2,0-12,0-11,0-9,0-9,0-4,0-4,01,0-3,0-4,0-1,07,021,02,02,04,09,03,021,013,017,016,020,016,048,019,019,021,026,024,020,018,016,012,011,09,07,07,06,04,02,02,08,06,03,03,09,04,06,09,038,028,05,0-2,0-3,01,0-2,0-1,07,03,05,00,01,03,02,05,026,06,010,08,08,09,025,014,015,013,048,022,015,018,020,023,020,016,013,017,011,016,05,0
Trafik & resor4,00,05,06,0-5,0-25,0-29,0-32,0-35,0-26,0-24,0-27,0-17,0-26,0-23,0-7,0-21,0-4,0-19,01,0-17,0-8,00,01,04,02,01,0-11,0-15,0-12,0-17,0-7,0-16,0-16,0-20,0-18,0-20,0-23,0-33,0-36,0-40,0-38,0-38,0-38,0-35,0-45,0-46,0-44,0-43,0-40,0-40,0-39,0-37,0-40,0-31,0-37,0-38,0-36,0-32,0-34,0-29,0-28,0-31,0-29,0-27,0-25,0-29,0-14,0-12,0-21,0-15,0-23,0-6,0-15,0-6,0-5,0-12,0-17,0-13,0-9,0-12,0-9,0-16,0-18,0-11,0-19,0-17,0-20,0-19,0-15,0-15,0-22,0-21,0-20,0-20,0-25,0-26,0-34,0-43,0-42,0-41,0-42,0-42,0-34,0-31,0-29,0-20,0-24,0-22,0-19,0-18,0-21,0-22,0-23,0-14,0-4,0-12,0-10,0-9,0-9,03,0-2,0-1,0-11,0-1,0-3,0-7,0-8,08,00,05,0-1,06,0-2,0-4,0-7,0

Trender på längre sikt

Ju längre jämförelser vi vill göra över tid, desto svårare blir det att tolka data. Detta eftersom flera saker förändras i samhället, samtidigt som det blir svårare att jämföra enskilda datapunkter och ännu krångligare att tolka förändringar i material. Det finns dock längre tidsserier som åtminstone kan ge oss övergripande indikationer på den mer långsiktiga utvecklingen för besöksnäringen.

Ett mått i detta sammanhang som kan jämföras över tid är antalet gästnätter inom besöksnäringen, som hotell, vandrarhem, stugbyar med mera. Dividerar vi denna med BNP per person i fasta priser får vi ett mått på gästnätter per krona realinkomst per person. Realinkomst är vanlig inkomst justerat för förändringar av priserna för varor och tjänster, inflation. Antal gästnätter per inkomstkrona ökade långsiktigt från 1980-talet fram till slutet av 2010-talet. En svacka syns under första halvan av 1990-talet, vilket sammanfaller med den finanskris som inträffade då. Antal gästnätter återhämtade sig dock snabbt och nådde högre nivåer under andra halvan av 1990-talet. Särskilt värt att notera är att en kraftig uppgång skedde från år 2004 till 2019, där alltså antal gästnätter ökar snabbare än inkomsterna och även snabbare än antal invånare i landet (det senare illustreras ej i diagram här). Under pandemin 2020 sjönk antal gästnätter kraftigt och nådde sin bottennotering, för att sedan öka något igen under 2021.

Gästnätter per inkomstkrona

Gästnätter per inkomstkrona har under långa perioder ökat kraftigt
 19811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Gästnätter per inkomstkrona60 270 816,058 433 980,060 005 024,061 598 256,064 951 728,064 898 356,063 487 352,064 731 740,066 042 604,062 626 448,056 704 432,056 431 964,061 239 680,068 404 184,070 187 792,069 553 992,066 850 924,067 262 584,066 424 696,065 270 504,065 696 724,065 942 372,064 546 932,062 777 800,064 518 860,065 557 000,066 813 992,069 065 208,072 696 048,072 388 848,071 443 168,073 423 688,074 672 496,077 652 432,080 984 264,083 792 232,085 140 240,088 050 384,090 311 680,054 019 276,066 511 848,0

Läs mer om hur det gick för övriga näringslivet i Ekonomiska läget andra kvartalet 2022.

Kontakt

Amanda Stenström

Tel. 08-681 6694

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se