Turism­räkenskaperna

De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turismsatellitkonto (TSA). Det mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna. Nedan hittar du de senaste siffrorna om turismens omsättning.

Vad är det vi mäter och hur?

Turismsatelliträkenskaper/Tourism Satellite Account (TSA) mäter turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige. Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska besökares direkta konsumtion av varor och tjänster i Sverige. Turismräkenskaperna är kopplade till de svenska nationalräkenskaperna, vilket innebär att det är svenska företags ekonomi som summeras. Utländska företag, bland annat inom transportsektorn, som är involverade i svensk turism summeras i sina respektive länders nationalräkenskaper.

Förutsättningen för att kunna genomföra TSA-beräkningarna är att det finns tillgång till data om turisters utlägg fördelat på ändamål, statistik över boende, transporter och resevalutaflöden. Det är bland annat av dessa orsaker som Tillväxtverket behöver säkra tillgång till data genom de ovan uppräknade undersökningarna. Beräkningarna görs på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på SCB, enligt internationellt accepterad metodik, framtagen av bland annat FN-organet UNWTO (United Nations World Tourism Organization).

Du hittar mer statistik från turismräkenskaperna i vår statistikportal.

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna. Nedan hittar du de senaste siffrorna om turismens omsättning.

Turismen årsbokslut 2021

Turismen i Sverige har börjat återhämta sig sedan coronapandemin. Under år 2021 ökade turismkonsumtionen med 16 procent jämfört med föregående år. Den inhemska turismen har klarat pandemin bäst.

Läs mer om Turismens årsbokslut 2021

Turismens årsbokslut 2020

År 2020 drabbades turismsektorn i Sverige och världen av en plötsligt och drastiskt fallande efterfrågan till följd av utbrottet av coronapandemin. I Sverige minskade turismkonsumtionen med 38 procent jämfört med året innan.

Läs mer om Turismens årsbokslut 2020

Tidigare rapporter om turismens årsbokslut

Observera att statistiken i dessa rapporter kan ha reviderats sedan de släpptes:

Turismens årsbokslut 2018

Turismens årsbokslut 2017

Turismens årsbokslut 2016

Turismens årsbokslut 2015

Kontakt

Fredrik Junkka

Tel. 08-681 9252

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se