Fakta om svensk turism 2020

I den här rapporten har vi samlat statistik om turism och resande i Sverige och världen under pandemiåret 2020.

Turismen har varit en av de hårdast drabbade sektorerna under pandemin som slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel som alla utgör viktiga delbranscher inom turismen. Med ökad kunskap om näringen och den utveckling som varit under pandemin kan vi fortsätta vårt arbete för turism inom och till Sverige och bidra till en välbehövlig omstart för näringen.

Turismkonsumtionen minskade med 38 procent

Turismsektorn drabbades 2020 av en fallande efterfrågan till följd av utbrottet av coronapandemin. I Sverige minskade turismkonsumtionen med 38 procent under 2020 jämfört med året innan. Det är den inkommande turismen från utlandet som har påverkats mest av pandemin. Den utländska turismkonsumtionen i Sverige minskade med 52 procent under 2020 jämfört med föregående år, medan den inhemska turismen minskade med 29 procent.

Turismens andel av BNP sjönk till 1,6 procent

Turismens bidrag till samhällsekonomin, mätt som andel i relation till BNP har legat mellan 2,4 och 2,7 procent under åren 2015 till 2019. År 2020 sjönk den till 1,6 procent vilket motsvarar en minskning av turismens förädlingsvärde med 33 procent jämfört mot föregående år beräknat i 2020 års priser.

Antalet sysselsatta inom turismen minskade med 9 procent

Under 2020 uppgick medelantalet sysselsatta inom turism till drygt 123 000, en minskning med knappt 9 procent jämfört med året innan.

Gästnätter på hotell minskade med 36 procent

Pandemiåret 2020 hade en stor negativ påverkan på gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige. Under 2020 registrerades totalt 43,3 miljoner gästnätter i Sverige, 24 miljoner färre än 2019, vilket motsvarar en minskning med 36 procent. Gästnätter från utländska besökare stod för den största relativa minskningen, 72 procent jämfört med 2019 och uppgick till totalt 4,7 miljoner. Svenska gästnätter minskade med 24 procent under samma period till totalt 38,1 miljoner.

Storstadsregionerna hårdast drabbade

Den negativa utvecklingen av gästnätter under 2020 påverkade hela Sverige men storstadsregionerna Stockholm och Västra Götalands län drabbades värst, både antalsmässigt och procentuellt. Stockholms län hade en minskning av gästnätter med 55 procent jämfört med 2019 medan minskningen i Västra Götalands län uppgick till 42 procent. Gävleborgs län påverkades minst av krisen med en minskning på 16 procent jämfört med föregående år.

Kommer vi att resa som förut?

Pandemin har lett till beteendeförändringar som mycket väl kan leva kvar trots att restriktionerna hävts. Människans lust och önskan att resa, uppleva nya platser och kulturer kommer att kvarstå. Men frågan är om vi kommer att resa lika ofta, lika långt och på samma sätt som före pandemin?

Se även Turismens årsbokslut 2020[LÄNKMÅL SAKNAS]

Fakta om svensk turism 2020

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0384
ISBN:
978-91-89255-46-3
Årtal:
2021